Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 2,5 roku (Kwalifikacje Zawodowe MED.08.)

Policealna Szkoła Elektroradiologów

Szkoła rekomendowana przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu

 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
  799 351 170   lub   online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Policealna Szkoła Techników Elektroradiologów 

Nabór Zimowy Trwa 

Inauguracja Roku Szkolnego

 03 02 2024 

 Czesne: 0 zł

 

Rezerwacja miejsc do: 12 03 2024
Zakończenie rekrutacji: 12 03 2024

Tytuł zawodowy: Technik Elektroradiolog  (Kwalifikacje Zawodowe MED.08.)
Czas trwania szkoły: 2,5 roku / 5 semestrów

Zajęcia odbywają się w systemie: dziennym, weekendowym, wieczorowym


Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III, IV i V semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Techników Elektroradiologów prowadzi nabór na kierunek Technik Elektroradiolog

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach (58 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty medyczne. 
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców. Egzamin zawodowy 100% zdawalności
 • (najczęściej polecana Szkoła Techników Elektroradiologów w mieście).
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV i V  semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Zajęcia praktyczne w pracowni elektroradiologii

SKK zmiana adresu z ul. Karmelicka 9 na ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

Dużo zajęć praktycznych

najnowocześniejsza pracownia medyczna w Polsce

Rekrutacja i Zapisy:

Technik Elektroradiolog

Zawód w 2,5 roku

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
 Technik Elektroradiolog 
Czas trwania szkoły: 2,5 roku/ 5 semestrów

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • pracownia rentgenowska
 • pracownie tomografii komputerowej
 • pracownie rezonansu magnetycznego
 • pracownie ultrasonografii
 • pracownie spirometrii

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy prawne zawodu
 • Zarys zdrowia publicznego
 • Anatomia i fizjologia
 • Zarys patofizjoligii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Fizyczne podstawy elektroradiologii
 • Diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka elektromagnetzcyna
 • Radioterapia
 • Ochrona radiologicyna
 • Aparatura elektroradiologii
 • Język angielski w elektroradiologii
 • Język migowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia anatomii radiologicznej
 • Pracownia diagnostyki obrazowej
 • Pracownia diagnostyki elektromagnetycznej
 • Pracownia radioterapii
 • Pracownia pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Pracownia technologii informatycznych w elektroradiologii

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo Państwowe ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom Państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik  Elektroradiolog (MED. 08 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń złożonych w sekretariacie.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.
 • SKK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne

 0 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 799 351 170 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Fizjoterapia - studia magisterskie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach pierwszego stopnia licencjackie w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Organizacja i Zarządzanie Opieką Geriatryczną i paliatywną

- studia podyplomowe

Absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170 lub   online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK