Policealna Szkoła
 Techników
 Elektroradiologów

 Szkoła Państwowa  tytuł technika w 2,5 roku 

 

Nabór na semestr jesienny 2019 trwa 

Szkoła bezpłatna  Czesne 0 zł

Zajęcia w trybie: weekendowym lub dziennym

Rezerwacja miejsc do 21 05 2019

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  online 

a dokumenty donieś później

Informujemy, że zakończylismy rekrutacje na semestr wiosenny 2019.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapisu na semestr jesienny 2019.

Inauguracja roku szkolnego i pierwsze zajęcia:
grupa weekendowa  28-29 września 2019

Rezerwacja miejsc do: 21 05 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 04 06 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III, IV I V semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Techników Elektroradiologów

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Techników Elektroradiologów

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Techników Elektroradiologów

Zajęcia praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Techników Elektroradiologów. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w Centrum Warszawy, Szkoły SKK ul. Karmelicka 9.
Do stacji metra Ratusz Arsenał - 500 m.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal pracowni laboratoriów).

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
Technik Elektroradiolog 

Czas trwania szkoły: 2,5 roku/ 5 semestrów
System zajęć:
dzienny (od poniedziałku do piątku - min. 3 dni w tygodniu)
weekendowy dla osób pracujących (sobota-niedziela)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • pracownia rentgenowska
 • pracownie tomografii komputerowej
 • pracownie rezonansu magnetycznego
 • pracownie ultrasonografii
 • pracownie spirometrii

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Elektroradiologia
 • Anatomia
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Pierwsza pomoc
 • Zdrowie publiczne
 • Język obcy
 • Język migowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Anatomia radiologiczna
 • Diagnostyka i terapia w elektroradiologii
 • Ochrona radiologiczna

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo Państwowe ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom Państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik  Elektroradiolog (MS.19- Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń złożonych w sekretariacie.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 04 06 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Karmelicka 9
Centrum Warszawy
pn-pt: 8:00-19:00

sobota: 09:30-13:00 i 14:00-18:00
niedziela: 09:30-11:30 i 14:00-16:00

Tel.: 727 640 200

zapytania można również kierować na adres e-mail: szkoly.warszawa@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 21 05 2019 

Copyright © 2018 Designed By SKK