Szkoła Państwowa - tytuł zawodowy w 2 lata (Kwalifikacje Zawodowe MED.05.)

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu

Szkoła rekomendowana przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu

 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
  799 351 170   lub   online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu

Nabór Zimowy Trwa 

Inauguracja Roku Szkolnego

 03 02 2024 

 

Czesne: 0 zł

 

Rezerwacja miejsc do: 08 03 2024
Zakończenie rekrutacji: 08 03 2024

Tytuł zawodowy: Protetyk Słuchu  (Kwalifikacje Zawodowe MED.05.)
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
Zajęcia odbywają się w systemie:  dziennym, wieczorowym, weekendowym


Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Protetyków Słuchu prowadzi nabór na kierunek Protetyk Słuchu

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach (58 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty.
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców. Egzamin zawodowy 100% zdawalności
 • (najczęściej polecana Szkoła Protetyków Słuchu w mieście).
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Protetyków Słuchu

SKK zmiana adresu z ul. Karmelicka 9 na ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

Dużo zajęć praktycznych

najnowocześniejsza pracownia w Polsce

Rekrutacja i Zapisy:

Protetyk Słuchu

Zawód w 2 lata

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
 Protetyk słuchu
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • specjalistyczne placówki leczenia niedosłuchu,
 • poradnie, gabinety, pracownie otoplastyczne,
 • serwisy naprawy aparatów słuchowych.

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Akustyka i psychoakustyka
 • Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych
 • Metody badań słuchu
 • Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
 • Otoplastyka
 • Język migowy
 • Język angielski w protetyce słuchu
 • Elementy pierwszej pomocy
 • Zdrowie publiczne z promocją zdrowia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Podstawy prawa i marketingu

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Opieka audioprotetyczna
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia aparatów słuchowych
 • Pracownia otoplastyczna

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo Państwowe ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom Państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Protetyk Słuchu (MED.05. - świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.
 • SKK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne

 0 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 799 351 170 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Fizjoterapia - studia magisterskie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Chiropraktyka 

- studia podyplomowe

Absolwent może kontynuować naukę na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170 lub   online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK