Policealna Szkoła
 Weterynarii

 Szkoła Państwowa tytuł technika w 2 lata - nabór na wyższe semestry !

 

Szkoła bezpłatna   Czesne 0 zł

Rezerwacja miejsc do 18 09 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  727 470 090  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego od września 2019r. nie ma możliwości kształcenia się na kierunku Technik Weterynarii (od I semestru), w szkołach policealnych dla dorosłych.

Zapisujemy na wyższe semestry do Policealnej Szkoły Techników Weterynarii.

Rezerwacja miejsc do: 18 09 2020 Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji 02 10 2020

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy Słuchaczy na  II, III i IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Weterynarii

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Weterynarii

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Weterynarii

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Weterynarii

Zajęcia praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatna zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych prowadzi nabór na kierunek Technik Usług Weterynaryjnych.

Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE. Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.

Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnym prosektorium i laboratoriach (38 sal lekcyjnych). Sama pracownia weterynarii jest wyposażona w profesjonalne sprzęty. Zajęcia prowadzi też kadra doktorska.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Weterynarii w Warszawie).

Przez cały rok szkolny przyjmujemy Słuchaczy z innych szkół na II, III, IV semestr.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 
Tytuł zawodowy:
Technik Weterynarii

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • lecznice weterynaryjne
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna
 • fermy przemysłowe, zakłady hodowli zwierząt
 • nadzór sanitarno – weterynaryjny
 • stacje hodowli zwierząt
 • własna działalność gospodarcza
 • szkoła nadaje Państwowe uprawnienia rolnicze

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • diagnostyka i choroby wewnętrzne
 • choroby zakaźne i mikrobiologia
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • zoohigiena i hodowla zwierząt
 • rozród zwierząt
 • ocena wpływu chowu zwierząt gospodarskich na stan środowiska
 • higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • zwalczanie chorób zakaźnych
 • język angielski zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia anatomiczno – zootechniczna
 • pracownia zabiegowa
 • pracownia laboratoryjno – diagnostyczna
 • pracownia prosektoryjna

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo Państwowe ukończenia Szkoły Policealnej
 • dyplom Państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Weterynarii (RL.10– prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt; RL.11 – (wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 02 10 2020:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Karmelicka 9
Centrum Warszawy
pn-pt: 8:00-19:00

sobota: 9:30-13:00 oraz 14:00-18:00

Tel.: 727 640 200

zapytania można również kierować na adres e-mail: szkoly.warszawa@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  727 470 090  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 18 09 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK