Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 2 lata (Nabór na wyższe semestry)

Policealna Szkoła Weterynarii

 

 CZESNE 0 zł 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
  727 640 200   lub   online 
a dokumenty donieś później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście w dni powszednie w godzinach 8 - 19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Policealna Szkoła Weterynarii
 

Czesne: 0 zł
Pierwsze Zajęcia: 06-07.02.2021

Rezerwacja miejsc do: 22 01 2021
Zakończenie rekrutacji: 31 01 2021

Tytuł zawodowy: Technik Weterynarii  
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
Zajęcia odbywają się:  dziennie, weekendowo, wieczorowo


Przyjmujemy również Słuchaczy na III i IV semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Weterynarii prowadzi nabór na kierunek Technik Weterynarii

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach (58 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty do masażu
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców. Egzamin zawodowy 100% zdawalności
 • (najczęściej polecana Szkoła Weterynarii w mieście).
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na  III i IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Weterynarii

SKK ul. Karmelicka 9

Uprawnienia Państwowe

Zawód w 2 lata

Rekrutacja i Zapisy:

Bezpłatna Szkoła Policealna

Technik Weterynarii

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego od września 2019r. nie ma możliwości kształcenia się na kierunku Technik Weterynarii (od I semestru), w szkołach policealnych dla dorosłych.

Zapisujemy na wyższe semestry do Policealnej Szkoły Techników Weterynarii.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 
Tytuł zawodowy:
 Technik Weterynarii
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • lecznice weterynaryjne
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna
 • fermy przemysłowe, zakłady hodowli zwierząt
 • nadzór sanitarno – weterynaryjny
 • stacje hodowli zwierząt
 • własna działalność gospodarcza
 • szkoła nadaje Państwowe uprawnienia rolnicze

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • diagnostyka i choroby wewnętrzne
 • choroby zakaźne i mikrobiologia
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • zoohigiena i hodowla zwierząt
 • rozród zwierząt
 • ocena wpływu chowu zwierząt gospodarskich na stan środowiska
 • higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • zwalczanie chorób zakaźnych
 • język angielski zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia anatomiczno – zootechniczna
 • pracownia zabiegowa
 • pracownia laboratoryjno – diagnostyczna
 • pracownia prosektoryjna

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo Państwowe ukończenia Szkoły Policealnej
 • dyplom Państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Weterynarii (RL.10– prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt; RL.11 – (wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 31 01 2021:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 

 

Dużo Zajęć Praktycznych

Uprawnienia Państwowe

Wysoka zdawalność egzaminów

Policealna Szkoła Weterynarii

 czesne

 0 zł 
promocja do 15.01.2021

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
w okresie pandemii do 19:00

 727 640 200 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy uzupełnij wszystkie pola!
Prosimy uzupełnij wszystkie pola!
Prosimy uzupełnij wszystkie pola!
Prosimy uzupełnij wszystkie pola!

 

Fizjoterapia - studia magisterskie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Kosmetologia - Studia Podyplomowe

- studia podyplomowe

Absolwent może kontynuować naukę na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Studia Podyplomowe Kosmetologia MasterClass - Techniki Łączone
10 praktycznych zjazdów

Policealna Szkoła Kosmetyczna SKK zaprasza swoich absolwentów na Studia Podyplomowe Kosmetologia MasterClass - Techniki Łączone ze zniżką - 15%

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200 lub   online 
a dokumenty donieś później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście w dni powszednie w godzinach 8 - 20.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Copyright © 2018 Designed By SKK