Policealna Szkoła
 Weterynarii

 tytuł technika w 2 lata

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 22 01 19

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 trwa! 


Rezerwacja miejsc do: 22 01 19 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 05 02 2019

Pierwsze zajęcia i inauguracja roku szkolnego: 24.02.  g. 10:30 

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatna zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych prowadzi nabór na kierunek Technik Usług Weterynaryjnych.

Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE. Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.

Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnym prosektorium i laboratoriach (58 sal lekcyjnych). Sama pracownia weterynari jest wyposażona w profesjonalne sprzęty. Zajęcia prowadzi też kadra doktorska.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Weterynarii w Warszawie).

Przez cały rok szkolny przyjmujemy też słuchaczy na I, II, III, IV semestr z innych szkół.

 

Tytuł zawodowy: Technik Weterynarii
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry


System zajęć: 

 • Zaoczny (co 2 tygodnie, sobota-niedziela)
 • Dzienny (od poniedziałku do piątku - min. 3 dni w tygodniu)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • lecznice weterynaryjne
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna
 • fermy przemysłowe, zakłady hodowli zwierząt
 • nadzór sanitarno – weterynaryjny
 • stacje hodowli zwierząt
 • własna działalność gospodarcza

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • diagnostyka i choroby wewnętrzne
 • choroby zakaźne i mikrobiologia
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • zoohigiena i hodowla zwierząt
 • rozród zwierząt
 • ocena oddziaływania chowu zwierząt na środowisko
 • higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • rozród zwierząt
 • język angielski zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia anatomiczno – zootechniczna
 • pracownia zabiegowa
 • pracownia laboratoryjno – diagnostyczna
 • pracownia prosektoryjna

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Weterynarii (RL.10– prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt; RL.11 – (wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 05 02 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne 

 0 zł! 

 rezerwacja miejsc do 22 01 19 

Image
Image
Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Karmelicka 9
Centrum Warszawy
pn-pt: 8:00-19:00

sobota: 09:30-13:00 i 14:00-18:00
niedziela: 09:30-11:30 i 14:00-16:00

Tel.: 727 640 200

zapytania można również kierować na adres e-mail: szkoly.warszawa@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK