Szkoła Państwowa - tytuł zawodowy w 2 lata (Kwalifikacje Zawodowe MED.13.)

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

Szkoła rekomendowana przez Wydział Pielęgniarstwa
Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
  799 351 170   lub   online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo.

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

Nabór Zimowy Trwa 

Inauguracja Roku Szkolnego

 03 02 2024 

 

Czesne: 0 zł

 

Rezerwacja miejsc do: 15 03 2024
Zakończenie rekrutacji: 15 03 2024

Tytuł zawodowy: Terapeuta Zajęciowy  (Kwalifikacje Zawodowe MED.13)
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
Zajęcia odbywają się: dziennie , weekendowo, wieczorowo


Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych prowadzi nabór na kierunek Terapeuta Zajęciowy

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach (58 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty.
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców. Egzamin zawodowy 100% zdawalności
 • (najczęściej polecana Szkoła Terapeutów Zajęciowych w mieście).
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Terapeutów Zajęciowych

SKK zmiana adresu z ul. Karmelicka 9 na ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

Dużo zajęć praktycznych

najnowocześniejsza pracownia w Polsce

Rekrutacja i Zapisy:

Informujemy, że zmianie uległa siedziba firmy

 

Terapeuta Zajęciowy

Zawód w 2 lata

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
 Terapeuta Zajęciowy
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki opieki zdrowotnej
 • domy pomocy społeczne
 • zakłady opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki resocjalizacyjne
 • przedszkola integracyjne

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Podstawy prawne w terapii zajęciowej
 • Język angielski w terapii zajęciowej
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • Komunikacja interpersonalna i alternatywna
 • Metodyka terapii zajęciowej
 • Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Diagnozowanie w terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • Metody i techniki terapii zajęciowej

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo Państwowe ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom Państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Terapeuta Zajęciowy (MED.13. – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.
 • SKK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 01 03 2024
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Dużo Zajęć Praktycznych

Uprawnienia Państwowe

Terapeuta Zajęciowy

Bezpłatna Szkoła Medyczna

 czesne

 0 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 799 351 170 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do: 
01 03 2024
10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 

Fizjoterapia - studia magisterskie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Organizacja i Zarządzanie Opieką Geriatryczną i paliatywną

- studia podyplomowe

Absolwent może kontynuować naukę na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170 lub   online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo.

Copyright © 2018 Designed By SKK