Policealna Szkoła
 Terapeutów
 Zajęciowych

 Szkoła Państwowa  tytuł technika w 2 lata

 

Nabór na semesrt jesienny 2019 trwa 

Szkoła bezpłatna  Czesne 0 zł

Zajęcia w trybie: weekendowym lub dziennym

Rezerwacja miejsc do 21 05 2019

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  online 

a dokumenty donieś później

Informujemy, że zakończylismy rekrutacje  na semestr wiosenny 2019.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapisu na semestr jesienny 2019.

Inauguracja roku szkolnego i pierwsze zajęcia:
grupa weekendowa  28-29 września 2019

Rezerwacja miejsc do: 21 05 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 04 06 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

Kiermasz świąteczny

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

Zajęcia Praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tys. absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Terapeutów Zajęciowych. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w Centrum Warszawy, Szkoły SKK ul. Karmelicka 9.
Do stacji metra Ratusz Arsenał - 500 m.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
Terapeuta Zajęciowy

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
System zajęć:
dzienny (od poniedziałku do piątku-min. 3 dni w tygodniu)
weekendowy dla osób pracujących (sobota-niedziela)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki opieki zdrowotnej
 • domy pomocy społeczne
 • zakłady opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki resocjalizacyjne
 • przedszkola integracyjne

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język angielski
 • język migowy
 • podstawy terapii zajęciowej
 • anatomia
 • kompetencje personalne i społeczne
 • pierwsza pomoc

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia terapii zajęciowej

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo Państwowe ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom Państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Terapeuta Zajęciowy (MS.09 – świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 04 06 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Karmelicka 9
Centrum Warszawy
pn-pt: 8:00-19:00

sobota: 09:30-13:00 i 14:00-18:00
niedziela: 09:30-11:30 i 14:00-16:00

Tel.: 727 640 200

zapytania można również kierować na adres e-mail: szkoly.warszawa@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 21 05 2019 

Copyright © 2018 Designed By SKK