Image

Szkoła Państwowa - tytuł Opiekuna Medycznego w 1.5 roku (Kwalifikacje Zawodowe MED.14.)

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych

Szkoła zaoczna Czas trwania 1.5 roku
Rekomendowana przez Wydział Pielęgniarstwa
Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu
 

 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
  799 351 170   lub   online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych
Szkoła Państwowa - tytuł zawodowy w 1.5 roku (Kwalifikacje Zawodowe MED.14.) 

Nabór Wiosenny Trwa 

 

Czesne: 0 zł 

Rozpoczęcie
LUTY 2024

 

Rezerwacja miejsc do: 01 12 2023
Zakończenie rekrutacji: 15 12 2023

Tytuł zawodowy: Opiekun Medyczny  (Kwalifikacje Zawodowe MED.14.)
Czas trwania szkoły: 1.5 rok / 3 semestry


Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych prowadzi nabór na kierunek Opiekun Medyczny

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach (58 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty medyczne. 
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców. Egzamin zawodowy 100% zdawalności
 • (najczęściej polecana Szkoła Opiekunów Medycznych w mieście).
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I i II  semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.
Image

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy i zostań Kandydatem Stowarzyszenia!
Po ukończeniu nauki zostaniesz pełnoprawnym Członkiem Stowarzyszenia.

(propozycja tylko dla Słuchaczy SKK)

 wypełnij Formularz 

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Opiekunów Medycznych

SKK zmiana adresu z ul. Karmelicka 9 na ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

Uprawnienia Państwowe

Tytuł Opiekuna Medycznego w 1 rok

Rekrutacja i Zapisy:

Bezpłatna Szkoła Policealna

SKK Warszawa zmiana adresu z ul. Karmelicka 9 na ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
 Opiekun medyczny
Czas trwania szkoły: 1.5 rok / 3 semestry

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (szpitale – oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo – lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej)
 • środowiskowe domy pomocy lub jako osoby sprawujące indywidualną opiekę w domu pacjenta
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Anatomia i Fizjopatologia
 • Technologie informatyczne 
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Język migowy
 • Język niemiecki zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia umiejętności zawodowych

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo Państwowe ukończenia szkoły policealnej 
 • Dyplom Państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny (MED.14 – Świadczenie usług medyczno- -pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Dużo Zajęć Praktycznych

w profesjonalnych pracowniach medycznych

 czesne

 0 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 799 351 170 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo

- studia licencjackie dzienne lub zaoczne

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych SKK zaprasza swoich absolwentów na Studia licencjackie Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką - 15%

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia magisterskie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Organizacja i Zarządzanie Opieką Geriatryczną i paliatywną

- studia podyplomowe

Absolwent może kontynuować naukę na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170 lub   online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK