Policealna Szkoła 

 Higienistów 

 Stomatologicznych   

 tytuł technika w 2 lata 

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 22 01 19 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 trwa! 


Rezerwacja miejsc do: 22 01 19 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 05 02 2019

Pierwsze zajęcia i inauguracja roku szkolnego: 23.02. g. 13:30

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Higienistek Stomatologicznych. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców właścicieli gabinetów stomatologicznych.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w centrum Warszawy w siedzibie SKK (58 sal pracowni laboratoriów).

Tytuł zawodowy: Higienistka Stomatologiczna 
Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • inne.

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Działalnośc gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 
 • Stany zagrożenia zdrowia i zycia 
 • Język migowy 
 • Język obcy w stomatologii
 • Komunikacja personalna i szpołeczna 
 • Propedeutyka stomatologiczna 
 • Anatomia, fizjologia, patofizjologia narządu żucia
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej 
   

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 
 • Działalniość profilaktyczno - lecznicza 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekunka Dziecięca Z.14- Prowadzenie działałności leczniczo - leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy  i prowadzenie promocji zdrowia.) Wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 05 02 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Polecamy również:

 czesne 

 0 zł! 

 rezerwacja miejsc do 22 01 19 

Image
Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Karmelicka 9
Centrum Warszawy
pn-pt: 8:00-19:00
sobota: 09:30-13:00 i 14:00-18:00
niedziela:09:30-11:30 i 14:00-16:00

Tel.: 727 640 200

zapytania można również kierować na adres e-mail: szkoly.warszawa@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK