Image

Zaświedczenie Państwowe MEN 

Akademicki Kurs

Pracy z osobą / rodziną dotkniętą przemocą

 

Kurs rekomendowany

 

Zarezerwuj sobie miejsce
  799 351 170   lub   online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Rozpocznij Akademicki Kurs już dziś
 

Cena kursu: 1900 zł

Rezerwacja miejsc do: 01 12 2023 - Dołącz do grupy

Czas trwania: 1 rok

System zajęć: weekendowy, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie

 

 

Adresaci:
Akademicki kurs adresowany jest do osób zainteresowanych problematyką skutków przemocy wobec dziecka i rodziny - w obszarze edukacji, pracy opiekuńczej czy resocjalizacji oraz do osób zajmujących się taką problematyką zawodowo, jak: psychologowie, pedagogowie, pracownicy socjalni, socjologowie, rodzice, nauczyciele, kuratorzy sądowi, prawnicy.
Również do osób, które podjęły lub chcą podjąć decyzję o utworzeniu rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej lub adopcyjnej i poszukują niezbędnej wiedzy potrzebnej im do odpowiedzialnego podjęcia związanych z tą decyzją zadań.

 

I. Zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki

 • Psychologia rozwojowa.
 • Skuteczna komunikacja( podstawowe zasady, aktywne słuchanie, parafrazowanie, powtarzanie etc.).
 • Praca z emocjami.
 • Problemy psychologiczne rodziny (fazy rozwoju, kryzys małżeński, rozwód ,
  uzależnienia, rodziny z zaburzeniami psychosomatycznymi).
 • Psychologia konfliktu.
 • Przemiany współczesnej rodziny
 • Wzory komunikacji w rodzinie,

 

II. Zjawisko przemocy

 • Charakterystyka przemocy
 • Specyfika reakcji na przemoc
 • Diagnoza oraz planowanie pomocy dla rodziny z problemem przemocy, kontrakt
  z rodziną.
 • Uregulowania prawne.
 • Ochrona prawna dziecka i rodziny.
 • Prawna i procesowa sytuacja ofiary i sprawcy.
 • Wzory pism procesowych.
 • Procedura Niebieskiej Karty.
 • Prawne formy ochrony dla ofiar przemocy
  a) nakaz opuszczenia mieszkania,
  b) zakaz kontaktowania się,
  c) zakaz zbliżania się do ofiary.
 • Diagnoza i praca terapeutyczna z objawami PTSD
 • Dziecko jako ofiara - diagnoza,
  a) terapia dzieci - ofiar krzywdzenia,
  b) bezpieczne i pozabezpieczne przywiązanie
  c) odległe skutki przemocy w dzieciństwie,
 • Procedury dotyczące udzielania pomocy - kompetencje służb, algorytmy
  postępowania.
 • Terapia rodziny – rodzaje.
 • Zespół Interdyscyplinarny - zasady pracy interdyscyplinarnej
 • Zastosowanie Dialogu Motywującego w motywowaniu do zmiany osób stosujących przemoc.
 • Tworzenie, prowadzenie grupowych form pomocy dla ofiar przemocy, zadania
  terapeutów grupowych, proces grupowy.
 • Koordynacja programów przeciwdziałania przemocy,
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego oraz superwizja pracy.

 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • zaświadczenie o ukończeniu Kursu na druku MEN, oraz Certyfikat WSNoZ

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do akademii (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),

Opłaty:

 • Koszt 1900 zł
 • możliwość rozłożenia płatności na raty ( 500 zł - pierwsza wpłata; 10 rat- 140 zł)

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 01 12 2023:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Rekrutacja i Zapisy:

 Cena

 1900 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 799 351 170 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Kosmetologia - studia magisterskie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Studia Podyplomowe Kosmetologia MasterClass - Techniki Łączone
10 praktycznych zjazdów

Policealna Szkoła Kosmetyczna SKK zaprasza swoich absolwentów na Studia Podyplomowe Kosmetologia MasterClass - Techniki Łączone ze zniżką - 15%

Zobacz ofertę

Polecane Szkoły Policealne:

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170  lub   online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK