Image

Szkoła Państwowa - tytuł zawodowy w 2 lata  (Kwalifikacje Zawodowe MED.13.)

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

Szkoła rekomendowana przez Wydział Pielęgniarstwa
Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490 
 lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

Czesne: 0 zł

Rezerwacja miejsc do: 01 12 2023
Zakończenie rekrutacji: 15 12 2023

Tytuł zawodowy: Terapeuta Zajęciowy (Kwalifikacje Zawodowe MED.13.)
Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry
Zajęcia odbywają się: dziennie, wieczorowo, weekendowo

Dołącz jeszcze do tej grupy

 

Inauguracja roku szkolnego i pierwsze zajęcia stacjonarne
03.02.2024r. godz. 10:00   Dołącz jeszcze do grupy  

 

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych prowadzi nabór na kierunek Terapeuta Zajęciowy

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnej pracowni terapii zajęciowej (58 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty, 
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców. Egzamin zawodowy 100% zdawalności
 • (najczęściej polecana Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych w mieście).
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

SKK Toruń ul. Młodzieżowa 29, 87-100 Toruń

Dużo zajęć praktycznych

Profesjonalna pracownia terapii

 

Rekrutacja i Zapisy:

Terapeuta Zajęciowy

Zawód w 2 lata

Szkoła Państwowa, świadectwo Państowe
Tytuł zawodowy: 
Terapeuta Zajęciowy

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • domy pomocy społecznej
 • szpitale
 • hospicja
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • fundacje
 • miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • podstawy terapii zajęciowej
 • podstawy prawne z terapii zajęciowej
 • język angielski w terapii zajęciowej
 • język migowy
 • komunikacja interpersonalna i aleternatywna
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej
 • matodyka terapii zajęciowej

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • diagnozowanie w terapii zajęciowej
 • planowanie i organizowanie indywiualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • metody i techniki terapii zajęciowej

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Terapeuta Zajęciowy (MED.13. – świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport, lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą

 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych

 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)

 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

 

Dodatkowe informacje:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 01 12 2023 :
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Terapeuta Zajęciowy

Uprawnienia Państwowe

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

Zarezerwuj miejsce już dziś

 czesne

 0 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
 695 390 490 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach licencjackich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia  jednolite magisterskie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490 
lub   online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK