Policealna Szkoła 
 Terapeutów 
 Zajęciowych 

 tytuł technika w 2 lata

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 21 05 2019

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  online 

a dokumenty donieś później

Nabór na semestr wiosna 2019 trwa


Rezerwacja miejsc do: 21 05 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji: 04 06 2019

Dołącz do utworzonej grupy 

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół

przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

Zajęcia praktyczne SKK Toruń

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

 Bezpłatna Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych dla Młodzieży i Dorosłych prowadzi nabór na kierunek 

Terapeuta Zajęciowy

Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.

Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim. 

Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach

(58 sal lekcyjnych). Pracownia wyposażona w profesjonalne sprzęty. 

Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności

(najczęściej polecana Szkoła Terapeutów Zajęciowych w Toruniu).

U Nas uczą się całe rodziny

Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV,V semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Szkoła Państwowa, świadectwo Państowe
Tytuł zawodowy:
Terapeuta Zajęciowy

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

System zajęć: 

 • dzienny: od poniedziałku do piątku
 • stacjonarny: sobota-niedziela (co tydzień)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • domy pomocy społecznej
 • szpitale
 • hospicja
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • fundacje
 • miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • teoria terapii zajęciowej
 • patologia z klinicznym zarysem chorób
 • psychologia, socjologia i pedagogika
 • język migowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia terapii zajęciowej

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Terapeuta Zajęciowy (Z.9 – świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport, lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą

 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych

 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)

 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Dodatkowe informacje:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 21 05 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK Toruń ul. Szosa Chełmińska 17 III piętro
Centrum Torunia

pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00

Tel.: 695 390 490

zapytania można również kierować na adres e-mail: torun@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 21 05 2019 

Copyright © 2018 Designed By SKK