Szkoła Państwowa - tytuł zawodowy w 2,5 roku (Kwalifikacje Zawodowe MED.08.)

Policealna Szkoła Elektroradiologów

Szkoła rekomendowana przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu

 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490 
 lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Policealna Szkoła Elektroradiologów

Nabór Zimowy Trwa
Rozpoczęcie
LUTY 2024

Czesne: 0 zł

Rezerwacja miejsc do: 01 03 2024
Zakończenie rekrutacji: 15 03 2024

 

Inauguracja roku szkolnego i pierwsze zajęcia stacjonarne
03.02.2024r. godz. 10:00   Dołącz jeszcze do grupy  

  

Tytuł zawodowy: Technik Elektroradiolog (Kwalifikacje Zawodowe MED.08.)
Czas trwania szkoły: 2,5 roku/ 5 semestrów
Zajęcia odbywają się: dziennie, wieczorowo, weekendowo


Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III ,IV i V semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Elektroradiologów prowadzi nabór na kierunek Technik Elektroradiolog

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnej pracowni rentgenowskiej (58 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty RTG, 
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców. Egzamin zawodowy 100% zdawalności
 • (najczęściej polecana Policealna Szkoła Elektroradiologów w mieście).
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III,  IV i V semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Policealna Szkoła Elektroradiologów

SKK Toruń ul. Młodzieżowa 29, 87-100 Toruń

Dużo zajęć praktycznych

Profesjonalna pracownia

 

Rekrutacja i Zapisy:

Elektroradiolog

Zawód w 2,5 roku

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
 Technik Elektroradiolog 
Czas trwania szkoły: 2,5 roku/ 5 semestrów

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • pracownia rentgenowska
 • pracownie tomografii komputerowej
 • pracownie rezonansu magnetycznego
 • pracownie ultrasonografii
 • pracownie spirometrii

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy prawne zawodu
 • Zarys zdrowia publicznego
 • Anatomia i fizjologia
 • Zarys patofizjoligii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Fizyczne podstawy elektroradiologii
 • Diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka elektromagnetzcyna
 • Radioterapia
 • Ochrona radiologicyna
 • Aparatura elektroradiologii
 • Język angielski w elektroradiologii
 • Język migowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia anatomii radiologicznej
 • Pracownia diagnostyki obrazowej
 • Pracownia diagnostyki elektromagnetycznej
 • Pracownia radioterapii
 • Pracownia pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Pracownia technologii informatycznych w elektroradiologii

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo Państwowe ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom Państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik  Elektroradiolog (MED. 08 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń złożonych w sekretariacie.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Specjalność:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 01 03 2024 :
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne

 0 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
 695 390 490 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach licencjackich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia  jednolite magisterskie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490 
lub   online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK