Policealna Szkoła  

 Protetyków Słuchu 

 tytuł technika w 2 lata

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  online 

a dokumenty donieś później

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 21 05 2019

Nabór na semestr wiosna 2019 trwa


Rezerwacja miejsc do: 21 05 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 04 06 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół

przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Protetyków Słuchu

SKK Toruń

Protetyk Słuchu

Zajęcia praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.

Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim. 

Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych profesjonalnie wyposażonych pracowniach  (58 sal lekcyjnych). 

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności

(najczęściej polecana Szkoła Protetyków Słuchu w Toruniu).

Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

 

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
Protetyk słuchu

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
System zajęć: zaoczny, sobota-niedziela (co dwa tygodnie)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • gabinety protetyki słuchu
 • prywatne gabinety
 • pracownie audiometryczne i ortoplastyczne
 • gabinety, przychodnie, kliniki

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • zarys anatomii, fizjologii i patologii
 • metody badania słuchu
 • metody doboru aparatów słuchowych
 • otoplastyka
 • akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu
 • budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
 • język migowy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język obcy w protetyce słuchu

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • opieka audio protetyczna
 • badanie słuchu – pracownie
 • dopasowanie aparatów słuchowych

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Protetyk słuchu ( Z.18 - świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty, karta pobutu, paszport do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą

 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych

 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)

 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Dodatkowe informacje:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 21 05 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK Toruń ul. Szosa Chełmińska 17 III piętro
Centrum Torunia

pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00

Tel.: 695 390 490

zapytania można również kierować na adres e-mail: torun@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 21 05 2019 

Copyright © 2018 Designed By SKK