Policealna Szkoła   
 Ortoptystek 

szkoła medyczna, zaoczna
tytuł technika w 2 lata

 rezerwacja miejsc do 27 02 2024

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  609 550 033  lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Policealna Szkoła Ortoptystek

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Ortoptystek

SKK Toruń

Policealna Szkoła Ortoptystek

SKK Toruń

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
Ortoptystka

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
System zajęć:
 

 • dzienny: od poniedziałku do piątku
 • stacjonarny: sobota-niedziela  (co tydzień)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • gabinety okulistyczne
 • poradnie leczenia zeza
 • poradnie neurookulistyczne
 • szpitalne oddziały okulistyczne

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • podstawy optyki
 • wybrane zagadnienia z pediatrii
 • metody i techniki pracy ortoptyki
 • anatomia, fizjologia i patologia oka
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język obcy w ortoptyce

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • badania ortoptyczne
 • ćwiczenia ortoptyczne
 • pracownia diagnostyki i terapii

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Ortoptystka (MED.04. - Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty, paszpot lub karta pobutu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 27 02 2024
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

Polecamy również: 

 

 

Image

Biuro Rekrutacji

SKK EDU
ul. Młodzieżowa 29, 87-100 Toruń
Centrum Torunia
pn-pt: 9:00-19:00

sobota-niedziela: 9:00-17:00

Tel.: 695 390 490

zapytania można również kierować na adres e-mail: torun@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)
 

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  609 550 033  lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Copyright © 2018 Designed By SKK