Policealna Szkoła Opiekunów    Środowiskowych  

 tytuł technika w 1 rok

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 21 05 2019

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  online 

a dokumenty donieś później

Nabór na semestr wiosna 2019 trwa


Rezerwacja miejsc do: 21 05 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 04 06 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół
przez cały rok szkolny

Opiekunka Środowiskowa

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Opiekunów Środowiskowych

SKK Toruń

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Opiekunów Środowiskowych. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów.
Zawód poszukiwany przez pracodawców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w centrum Torunia w siedzibie SKK (58 sal pracowni laboratoriów).

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
Opiekunka środowiskowa

Czas trwania szkoły: 1 rok / 2 semestry

System zajęć: zaoczny: sobota-niedziela (co dwa tygodnie)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • domy pomocy społecznej
 • domy opieki nad osobami starszymi
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady opiekuńczo-wychowawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia
 • placówki zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej
 • inne...

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • podstawy psychologii
 • wybrane zagadnienia z socjologii
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • organizacja opieki środowiskowej
 • język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • umiejętności opiekuńcze
 • aktywizacja osoby podopiecznej
 • trening umiejętności społecznych
 • praktyki zawodowe

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekunka Środowiskowa (K1– świadczenie usług opiekuńczych) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE (100 % zdawalności egzaminów)

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty, paszport, karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucjiKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 21 05 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK Toruń
ul. Szosa Chełmińska 17 III piętro
Centrum Torunia
pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00

Tel.: 695 390 490

zapytania można również kierować na adres e-mail: torun@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 21 05 2019 

Copyright © 2018 Designed By SKK