Policealna Szkoła 
 Opiekunek Dziecięcych   

 tytuł technika w 2 lata

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 22 01 19

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 jeszcze trwa! 


Rezerwacja miejsc do: 22 01 19 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 05 02 2019

Inauguracja roku szkolnego 23.02.2019 g. 13:00

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół

przez cały rok szkolny

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

 Policealna Szkoła Opiekunek Dziecięcych prowadzi nabór na kierunek 

Opiekunka Dziecięca

Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.

Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim. 

Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach

(58 sal lekcyjnych). Pracownia Opiekunek Dziecięcych wyposażona w profesjonalne sprzęty. 

Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności

(najczęściej polecana Szkoła Opiekunek Dziecięcych w Toruniu).

U Nas uczą się całe rodziny

Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Tytuł zawodowy:  Opiekunka dziecięca

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

System zajęć: 

 • Stacjonarny - dzienne: zajęcia od poniedziałku do piątku
 • Zaoczny: zajęcia w sobotę i niedzielę

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • żłobki
 • przedszkola
 • domy opieki dziennej

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • technologia informacyjna
 • anatomia i fizjologia dziecka
 • wychowanie dziecka
 • literatura dziecięca
 • język obcy zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia anatomii i fizjologii dziecka
 • pracownia anatomii i fizjologii dziecka
 • pracownia muzyki
 • pracownia plastyki
 • pracownia techniki
 • pracownia pielęgnacji dziecka
 • pracownia wychowania dziecka

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekunka dziecięca (Z.11 – świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE (100 % zdawalności egzaminów)

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty do wglądu
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą

 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych

 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)

 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Dodatkowe informacje:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 22 01 19:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne 

 0 zł! 

 rezerwacja miejsc do 22 01 19 

Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Biuro Rekrutacji

SKK Toruń ul. Szosa Chełmińska 17 III piętro
Centrum Torunia

pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00

Tel.: 695 390 490

zapytania można również kierować na adres e-mail: torun@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK