Policealna Szkoła 
 Opiekunek Dziecięcych   

 Szkoła Państwowa tytuł technika w 2 lata

Nabór na semestr wiosenny 2019 trwa 
Szkoła bezpłatna Czesne 0 zł

Rezerwacja miejsc do 21 05 2019

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  online 

a dokumenty donieś później


Rezerwacja miejsc do: 21 05 2019 
Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji:  04 06 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół

przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Opiekunek Dziecięcych

Zajęcia praktyczne SKK Toruń

Opiekunki Dziecięce

Zajęcia praktyczne


SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów. 
 Bezpłatna Medyczna Policealna Szkoła Opiekunek Dziecięcych dla Młodzieży i Dorosłych w systemie stacjonarnym. Rekrutacja do klas dziennych i weekendowych. Uprawnienia Państwowe ważne w UE. System zajęć dostosowany również dla osób pracujących. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Opiekunek Dziecięcych). Wszystkie zajęcia w Centrum Torunia, Szkoły SKK ul. Szosa Chełmińska 17 do dworca PKS 500 metrów. Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).  
Przyjmujemy też uczniów i słuchaczy na z innych szkół na I, II, III, IV semestr.Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:  
Opiekunka dziecięca
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

System zajęć: 

 • dzienny dla młodzieży (od poniedziałku do piątku -  min. 3 dni w tygodniu)
 • weekendowy dla osób pracujących (sobota-niedziela)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • żłobki
 • przedszkola
 • domy opieki dziennej

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • technologia informacyjna
 • anatomia i fizjologia dziecka
 • wychowanie dziecka
 • literatura dziecięca
 • język obcy zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 •  pracownia anatomii i fizjologii dziecka
 •  pracownia anatomii i fizjologii dziecka
 • pracownia muzyki
 • pracownia plastyki
 • pracownia techniki
 • pracownia pielęgnacji dziecka
 • pracownia wychowania dziecka

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo państwowe ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekunka dziecięca (Z.11 – świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą

 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych

 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)

 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

Biuro Rekrutacji

SKK Toruń ul. Szosa Chełmińska 17 III piętro
Centrum Torunia

pn-pt: 8:00-19:00

sobota: 9:30-13:00 i 14:00-18:00

niedziela: 9:30-11:30 i 14:00-16:00

Tel.: 695 390 490

zapytania można również kierować na adres e-mail: torun@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 21 05 2019 

Copyright © 2018 Designed By SKK