Szkoła Państwowa - tytuł zawodowy Technik Weterynarii w 2 lata

Policealna Szkoła Weterynarii

 Realizowana w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

 

 CZESNE 350 zł 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
791 499 600
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Policealna Szkoła Weterynarii
Nabór Zimowy Trwa

Rozpoczęcie 16.02.2024

 

Czesne:  350 zł

Rezerwacja miejsc do: 01 03 2024
Zakończenie rekrutacji: 15 03 2024

Tytuł zawodowy: Technik Weterynarii 
Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego od września 2019r. nie ma możliwości kształcenia się na kierunku Technik Weterynarii (od I semestru), w szkołach policealnych dla dorosłych.

Osoby chcące rozpocząć naukę od I semestru zapraszamy na Kwalifikacyjny Kurs Weterynaryjny dający Uprawnienia Technika Weterynarii

KWALIFIKACYJNY KURS WETERYNARII

 

 Nabór na kierunek Technik Weterynarii

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Zaświadczenie i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnej pracowni weterynaryjnej  (58 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty weterynaryjne,
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców. Egzamin zawodowy 100% zdawalności
 • (najczęściej polecana Szkoła Weterynarii w mieście).
 • U Nas uczą się całe rodziny.

Zajęcia w Szkole Weterynarii

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65, 90-221 Łódź

Dużo zajęć praktycznych

Profesjonalna pracownia weterynaryjna

Rekrutacja i Zapisy:

Technik Weterynarii

Zajęcia z pierwszej pomocy

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
 Technik Weterynarii
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • lecznice weterynaryjne
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna
 • fermy przemysłowe, zakłady hodowli zwierząt
 • nadzór sanitarno – weterynaryjny
 • stacje hodowli zwierząt
 • własna działalność gospodarcza

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • diagnostyka i choroby wewnętrzne
 • choroby zakaźne i mikrobiologia
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • zoohigiena i hodowla zwierząt
 • rozród zwierząt
 • ocena oddziaływania chowu zwierząt na środowisko
 • higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • rozród zwierząt
 • język angielski zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia anatomiczno – zootechniczna
 • pracownia zabiegowa
 • pracownia laboratoryjno – diagnostyczna
 • pracownia prosektoryjna

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Weterynarii
  (ROL.11 - Prowadzenie howu i inseminacji zwierząt, ROL.12 - wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej).  wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą

 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych

 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)

 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Opłaty:

 • 200 zł miesięcznie • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 01 03 2024:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. 

 czesne

 350 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
799351 170

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK