Policealna Szkoła
Terapeutów
Zajęciowych

Szkoła Państwowa tytuł technika w 2 lata

Nabór na semesrt wiosenny trwa

Szkoła bezpłatna   Czesne 0 zł

Rezerwacja miejsc do 27 11 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  791 499 755  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Rezerwacja miejsc do: 27 11 2020
Zakończenie rekrutacji 11 12 2020

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Terapii Zajęciowej SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Terapii Zajęciowej SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatna medyczna Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych dla Dorosłych w systemie dziennym. Uprawnienia Państwowe ważne w UE. System zajęć dostosowany również dla osób pracujących. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Terapii Zajęciowej).

Wszystkie zajęcia w  Centrum Łodzi, Szkoły SKK ul. Rewolucji 1905r. 65.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Przyjmujemy też uczniów i słuchaczy z innych szkół na I, II, III, IV semestr.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 
Tytuł zawodowy:
Terapeuta Zajęciowy

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
Tryb dzienny: zajęcia co tydzień 5 dni w tygodniu - wtorek i czwartek (wychowanie fizyczne), piątek, sobota i niedziela

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki opieki zdrowotne
 • domy pomocy społeczne
 • zakłady opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki resocjalizacyjne
 • przedszkola integracyjne

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Podstawy prawne w terapii zajęciowej
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • Komunikacja interpersonalna i alternatywna
 • Język migowy
 • Język angielski w terapii zajęciowej
 • Metodyka terapii zajęciowej
 • Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Metody i techniki terapii zajęciowej
 • Diagnostyka w terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuta Zajęciowy (MED.13. – świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 11 12 2020:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Policealna Szkoła Terapii Zajęciowej SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Dekoracja wykonana przez Słuchaczy

Policealna Szkoła Terapii Zajęciowej SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Terapii Zajeciowej SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia praktyczne

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź
ul. Rewolucji 1905 r. 65 parter
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-17:00

Tel.: 791 499 600

zapytania można również kierować na adres e-mail: lodz@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  791 499 755  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 27 11 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK