Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 2 lata (Kwalifikacje Zawodowe MED.13)

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

 

Szkoła rekomendowana przez Wydział Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600
 lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych
Nabór Zimowy Trwa

 

Czesne: 0 zł


Rezerwacja miejsc do: 04 10 2022
Zakończenie rekrutacji: 18 10 2022

Tytuł zawodowy: Terapeuta Zajęciowy (Kwalifikacje Zawodowe MED.13)
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry


Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Terapeutów Zajęciowych SKK

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65

Zajęcia praktyczne

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych prowadzi nabór na kierunek Terapeuta Zajęciowy

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych laboratoriach farmaceutycznych (38 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty laboratoryjne.
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.
 • Egzamin zawodowy 100% zdawalności.
 • Najczęściej polecana Szkoła Terapeutów Zajęciowych w mieście.
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV, V semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Rekrutacja i Zapisy:

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe

Tytuł zawodowy: Terapeuta Zajęciowy (MED.13)
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

 

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki opieki zdrowotne
 • domy pomocy społeczne
 • zakłady opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki resocjalizacyjne
 • przedszkola integracyjne

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Podstawy prawne w terapii zajęciowej
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • Komunikacja interpersonalna i alternatywna
 • Język migowy
 • Język angielski w terapii zajęciowej
 • Metodyka terapii zajęciowej
 • Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Metody i techniki terapii zajęciowej
 • Diagnostyka w terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuta Zajęciowy (MED.13. – świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoł

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji
 • Infolinia czynna w okresie pandemii do 19:00 

Promocje:

Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 18 10 2022:

10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne

 0 zł 
do 04 10 2022

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
 791 499 600 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK