Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 2 lata (Kwalifikacje Zawodowe MED.13)

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

 

Szkoła rekomendowana przez Wydział Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600
 lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych
Nabór Zimowy Trwa

Rozpoczęcie 16.02.2024

 

Czesne: 0 zł


Rezerwacja miejsc do: 01 03 2024
Zakończenie rekrutacji: 15 03 2024

Tytuł zawodowy: Terapeuta Zajęciowy (Kwalifikacje Zawodowe MED.13)
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry


Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Terapeutów Zajęciowych SKK

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65, 90-221 Łódź

Zajęcia praktyczne

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65, 90-221 Łódź

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych prowadzi nabór na kierunek Terapeuta Zajęciowy

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych laboratoriach farmaceutycznych (38 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty laboratoryjne.
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.
 • Egzamin zawodowy 100% zdawalności.
 • Najczęściej polecana Szkoła Terapeutów Zajęciowych w mieście.
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV, V semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Rekrutacja i Zapisy:

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe

Tytuł zawodowy: Terapeuta Zajęciowy (MED.13)
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

 

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki opieki zdrowotne
 • domy pomocy społeczne
 • zakłady opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki resocjalizacyjne
 • przedszkola integracyjne

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Podstawy prawne w terapii zajęciowej
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • Komunikacja interpersonalna i alternatywna
 • Język migowy
 • Język angielski w terapii zajęciowej
 • Metodyka terapii zajęciowej
 • Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Metody i techniki terapii zajęciowej
 • Diagnostyka w terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuta Zajęciowy (MED.13. – świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoł

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji 

 

Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 15 03 2024:

10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne

 0 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
799351 170

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK