Policealna Szkoła   
 Techników Ortopedów 

 Szkoła Państwowa tytuł technika w 2 lata

 rezerwacja miejsc do 24 11 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  791 499 755  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Nabór trwa

Rezerwacja miejsc do: 24 11 2020 Dołącz jeszcze do tej grupy

Zakończenie rekrutacji 08 12 2020

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół
przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Ortopedów SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Ortopedów SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Ortopedów SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatna medyczna Policealna Szkoła Technik Ortopeda dla Młodzieży i Dorosłych w systemie stacjonarnym. Uprawnienia Państwowe ważne w UE. System zajęć dostosowany również dla osób pracujących. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Ortopedii).

Wszystkie zajęcia w  Centrum Łodzi, Szkoły SKK ul. Rewolucji 1905r. 65.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Przyjmujemy też uczniów i słuchaczy z innych szkół na I, II, III, IV semestr.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 
Tytuł zawodowy: 
Technik Ortopeda

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry


Praca dla Ciebie po Szkole:

 • poradnie zaopatrzenia ortopedycznego
 • punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych
 • odziały szpitalne
 • rzemieślnicze zakłady usługowo-produkcyjne

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • język obcy w ortopedii
 • BHP w zakładzie ortopedycznym
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii
 • biomechanika ortopedyczna
 • materiałoznawstwo i technologia obróbki materiałów
 • przedmioty ortopedyczne i środki rehabilitacyjny
 • podstawy psychologii, socjologii i etyki
 • podstawy prawna i planowanie pracy w zawodzie

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia anatomii
 • pracownia biomechaniki ortopedycznej
 • pracownia ortopedyczna
 • warsztaty ortopedyczno-techniczne
 • praktyki zawodowe

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Ortopeda (MED.11wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 24 11 2020
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

Biuro Rekrutacji

SKK Łodzi
ul. Rewolucji 1905r. 65
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:30
sobota-niedziela: 9:00-15:45

Tel.: 791 499 600

zapytania można również kierować na adres e-mail: lodz@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  791 499 755  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Copyright © 2018 Designed By SKK