Policealna Szkoła 
 Techników Dentystycznych   

 tytuł technika w 2,5 roku 

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 18 01 19 

Rekrutacja na rok szkolny luty 2019 trwa!

Inauguracja roku szkolnego 23.02.2019r.

Rezerwacja miejsc do: 18 01 19 Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji 01 02 2019

Decyduje kolejnosć zgłoszeń!

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II, III, IV, V semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Tytuł zawodowy: Technik Dentystyczny  
Czas trwania szkoły: 2,5 roku/ 5 semestrów
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
 • prywatne gabinety protetyczne
 • inne.

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Anatomia
 • Materiały i technologie w protetyce dentystycznej 
 • Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej 
 • Teoria techniki dentystycznej
 • Teoria ortodoncji
 • Podstawy etyki zawodowej
 • Organizacja i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej 
 • Promocja zdrowia i pierwsza pomoc
 • Technologie informatyczne
 • Język obcy zawodowy 
 • Język migowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia techniki dentystycznej 
 • Pracowani tchniki ortodontycznej
  Wykonastwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekunka Dziecięca Z.17- Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy  wyodrębnionej w zawodzie technik dentystyczny). Wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 01 02 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne 

 0 zł! 

 rezerwacja miejsc do 18 01 19 

Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Image

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź

Rewolucji 1905 r. 65 parter
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00
Rezerwacja miejsc: 791 499 600
zapytania można również kierować na:
lodz@skk.pl (odpowiemy natychmiast)
Image
Copyright © 2018 Designed By SKK