Policealna Szkoła
Sterylizacji
Medycznej
Szkoła Państwowa tytuł technika w 1 rok

Nabór na  semestr  Jesienny Wrzesień  2019 trwa - Zapraszamy

 

Szkoła bezpłatna   Czesne 0 zł

Zajęcia w trybie: weekendowym lub dziennym

Rezerwacja miejsc do 28 05 2019

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  online 

a dokumenty donieś później

Rezerwacja miejsc do: 28 05 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji 11 06 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajecia Praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatna medyczna Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej dla Młodzieży i Dorosłych w systemie stacjonarnym. Rekrutacja do klas dziennych i weekendowych. Uprawnienia Państwowe ważne w UE. System zajęć dostosowany również dla osób pracujących. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Masażu).

Wszystkie zajęcia w  Centrum Łodzi, Szkoły SKK ul. Rewolucji 1905r. 65.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Przyjmujemy też uczniów i słuchaczy z innych szkół na I, II, III, IV semestr.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 
Tytuł zawodowy:
 Technik Sterylizacji Medycznej

Czas trwania szkoły: 1 rok / 2 semestry
System zajęć: weekendowy (co 2 tygodnie, sobota-niedziela)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • podstawy mikrobiologii
 • instrumentarium i sprzęt medyczny
 • dekontaminacja
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach życia
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • BHP w ujęciu epidemiologicznym
 • język angielski zawodowy
 • podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracowni higieny, aseptyki i ćwiczeń podstawowych
 • zajęcia praktyczne

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Sterylizacji Medycznej (MS.18. – wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 11 06 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Image Overlay

Subtitle of the Image Overlay addon

Biuro Rekrutacji

 

SKK Łódź
ul. Rewolucji 1905 r. 65 parter
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:00
sobota-niedziela: 9:00-19:00

Tel.: 791 499 600

zapytania można również kierować na adres e-mail: lodz@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 28 05 2019 

Copyright © 2018 Designed By SKK