Policealna Szkoła
 Sterylizacji
 Medycznej

 tytuł technika w 1 rok

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 18 01 19

Rekrutacja na rok szkolny luty 2019 trwa!

Inauguracja roku szkolnego 23.02.2019r.

Rezerwacja miejsc do: 18 01 19 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 01 02 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź
ul. Rewolucji 1905 r. 65 parter
Centrum Łodzi
pn-czw: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00

Tel.: 791 499 600

zapytania można również kierować na adres e-mail: lodz@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Tytuł zawodowy: Technik Sterylizacji Medycznej
Czas trwania szkoły: 1 rok / 2 semestry
System zajęć: weekendowy (co 2 tygodnie, sobota-niedziela)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • podstawy mikrobiologii
 • instrumentarium i sprzęt medyczny
 • dekontaminacja
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach życia
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • BHP w ujęciu epidemiologicznym
 • język angielski zawodowy
 • podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracowni higieny, aseptyki i ćwiczeń podstawowych
 • zajęcia praktyczne

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Sterylizacji Medycznej (MS.18. – wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 01 02 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne 

 0 zł! 

 rezerwacja miejsc do 18 01 19 

Image
Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Image
Image

Biuro Rekrutacji

 

SKK Łódź
ul. Rewolucji 1905 r. 65 parter
Centrum Łodzi
pn-czw: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00

Tel.: 791 499 600

zapytania można również kierować na adres e-mail: lodz@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK