Policealna Szkoła 
Protetyki Słuchu    

 Szkoła Państwowa tytuł technika w 2 lata 

Nabór na  semestr  jesienny Wrzesień  2019 trwa - Zapraszamy

Szkoła bezpłatna   Czesne 0 zł

Zajęcia w trybie: weekendowym lub dziennym

Rezerwacja miejsc do 21 05 2019

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  online 

a dokumenty donieś później

Rezerwacja miejsc do: 21 05 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji 04 06 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 nr 65

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 nr 65

Zajęcia praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatna medyczna Policealna Szkoła Protetyków dla Młodzieży i Dorosłych w systemie stacjonarnym. Rekrutacja do klas dziennych i weekendowych. Uprawnienia Państwowe ważne w UE. System zajęć dostosowany również dla osób pracujących. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Masażu).

Wszystkie zajęcia w  Centrum Łodzi, Szkoły SKK ul. Rewolucji 1905r. 65.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Przyjmujemy też uczniów i słuchaczy z innych szkół na I, II, III, IV semestr.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 
Tytuł zawodowy:
Protetyk Słuchu 

Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • specjalistyczne placówki leczenia niedosłuchu
 • poradnie, gabinety, pracownie otoplastyczne
 • serwisy naprawy aparatów słuchowych
 • inne.

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Zarys anatomi, fizjologii i patologii
 • Metody badania słuchu
 • Metody doboru aparatów słuchowych
 • Otoplastyka 
 • Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu 
 • Język migowy
 • Jezyk obcy zawodowy  
 • Działalność gospodarcza w ochoronie zdrowia
   

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Opieka autioprotetyczna 
 • Pracowania badania słuchu
 • Dopasowywanie aparatów słuchowych 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekunka Dziecięca Z.18- Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu). Wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 04 06 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź
Rewolucji 1905 r. 65 parter
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:00
sobota-niedziela: 9:00-19:00
Rezerwacja miejsc: 791 499 600
zapytania można również kierować na:
lodz@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 21 05 2019 

Copyright © 2018 Designed By SKK