Policealna Szkoła
 Opiekunów
 Medycznych

 tytuł technika w 1 rok

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 28 05 2019

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  online 

a dokumenty donieś później

Nabór na  semestr  jesienny  2019 trwa

Rezerwacja miejsc do: 28 05 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji 11 06 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i  II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 nr 65

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 nr 65

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 nr 65

Zajęcia praktyczne

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 

Tytuł zawodowy: Opiekun medyczny
Czas trwania szkoły: 1 rok / 2 semestry
System zajęć: Weekendowy (co dwa tygodnie, sobota-niedziela)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia (szpitale – oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo – lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej)
 • środowiskowe domy pomocy lub jako osoby sprawujące indywidualną opiekę w domu pacjenta
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez MEN
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny (MS.04 – świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 11 06 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź
ul. Rewolucji 1905 r. 26
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:00

sobota-niedziela: 9:00-19:00

Tel.: 791 499 600

zapytania można również kierować na adres e-mail: lodz@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 28 05 2019 

Copyright © 2018 Designed By SKK