Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 1 rok (Kwalifikacje Zawodowe MED.01)

Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych

Szkoła rekomendowana przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu

 

Zarezerwuj sobie miejsce
791 499 600
lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych
Nabór Zimowy Trwa

Rozpoczęcie 16.02.2024

 

Czesne: 0 zł

Rezerwacja miejsc do: 01 03 2024
Zakończenie rekrutacji: 15 03 2024

Tytuł zawodowy: Asystent Stomatologiczny (Kwalifikacje Zawodowe MED.01)
Czas trwania szkoły: 1 rok / 2 semestry


Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych prowadzi nabór na kierunek Asystent Stomatologiczny

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach Stomatologicznych (38 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty stomatologiczne.
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.
 • Egzamin zawodowy 100% zdawalności.
 • Najczęściej polecana Szkoła Asystentów Stomatologicznych w mieście.
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Asystentów Stomatologicznych SKK

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65, 90-221 Łódź

Zajęcia praktyczne

SKK Łódź

Rekrutacja i Zapisy:

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe

Tytuł zawodowy: Asystent Stomatologiczny
Czas trwania szkoły: 1 rok / 2 semestry

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • państwowe i prywatne poradnie opieki stomatologicznej
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • oddziały chirurgii szczękowej, zespoły implantologiczne
 • udostępniamy oferty pracy z Łodzi i okolic
 • inne

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 • Propedeutyka zdrowia
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Technologia informatyczna

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki
 • Działaność profilaktyczno - lecznicza

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoł

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

 

Specjalność:

Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 15 03 2024:

10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne

 0 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
799351 170

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK