Policealna Szkoła

Asystentów

Stomatologicznych 

 Szkoła Państwowa tytuł technika w 1 rok 

Nabór na  semestr  jesienny  2019 trwa

Szkoła bezpłatna   Czesne 0 zł

Zajęcia w trybie: weekendowym lub dziennym

Rezerwacja miejsc do 24 01 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  online 

a dokumenty donieś później

Rezerwacja miejsc do: 24 01 2020 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 07 02 2020

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

 Tryb

Organizacja zajęć

Weekendowy Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Dzienny Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku

Dołącz do utworzonej grupy

Kolejne zajęcia

26-27.10.2019

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatna medyczna Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych dla Młodzieży i Dorosłych w systemie stacjonarnym. Rekrutacja do klas dziennych i weekendowych. Uprawnienia Państwowe ważne w UE. System zajęć dostosowany również dla osób pracujących. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Masażu).

Wszystkie zajęcia w  Centrum Łodzi, Szkoły SKK ul. Rewolucji 1905r. 65.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Przyjmujemy uczniów i słuchaczy z innych szkół na I i II semestr.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy: Asystentka Stomatologiczna
Czas trwania szkoły: 1 rok/ 2 semestry
System zajęć: dzienny (od poniedziałku do piątku - min. 3 dni w tygodniu)
weekendowy (co tydzień, piątek-sobota-niedziela)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • państwowe i prywatne poradnie opieki stomatologicznej
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • oddziały chirurgii szczękowej, zespoły implantologiczne
 • udostępniamy oferty pracy z Łodzi i okolic 

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Materiałoznawstwo w stomatologii
 • Ergonomia w stomatologii
 • Dokumentacja gabinetu dentystycznego
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Język migowy ukierunkowany zawodowo

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym

 • Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Asystentka Stomatologiczna (MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 30 09 19:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź
R
ewolucji 1905 r. 65 parter
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:00
sobota-niedziela: 9:00-19:00
Rezerwacja miejsc: 791 499 600
zapytania można również kierować na:
 (odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  online 

a dokumenty donieś później

Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych

SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 r. 65 Centrum Łodzi

Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych

SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 r. 65 Centrum Łodzi

Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych

SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 r. 65 Centrum Łodzi

Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych

SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 r. 65 Centrum Łodzi

Plicealna Szkoła Asystentek Stomatologicznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajecia Praktyczne

Policealna Szkoła Asystentek Stomatologicznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajecia Praktyczne

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 24 01 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK