Policealna Szkoła

Asystentów

Stomatologicznych 

 Szkoła Państwowa tytuł technika w 1 rok 

Nabór na semestr wiosenny trwa

Szkoła bezpłatna Czesne 0 zł

Rezerwacja miejsc do 27 11 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  791 499 755  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Rezerwacja miejsc do: 27 11 2020
Zakończenie rekrutacji 11 12 2020

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy z innych szkół przez cały rok szkolny

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Medyczna Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych dla Dorosłych bez czesnego w systemie stacjonarnym. Uprawnienia Państwowe ważne w UE. System zajęć dostosowany również dla osób pracujących. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Asystentów Stomatologicznych).

Wszystkie zajęcia w  Centrum Łodzi, Szkoły SKK ul. Rewolucji 1905r. 65.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Przyjmujemy uczniów i słuchaczy z innych szkół.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy: Asystentka Stomatologiczna
Czas trwania szkoły: 1 rok / 2 semestry
Szkoła stacjonarna: zajęcia co tydzień w piątek, sobotę i niedzielę 

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • państwowe i prywatne poradnie opieki stomatologicznej
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • oddziały chirurgii szczękowej, zespoły implantologiczne 

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Materiałoznawstwo w stomatologii
 • Ergonomia w stomatologii
 • Dokumentacja medyczna
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc 
 • Komunikacja interpersonalna
 • Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy 

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym

 • Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

 • Praktyki zawodowe

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Asystentka Stomatologiczna (MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 11 12 2020:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź
R
ewolucji 1905 r. 65 parter
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-17:00
Rezerwacja miejsc: 791 499 600
zapytania można również kierować na: lodz@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  791 499 755  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych

SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 r. 65 Centrum Łodzi

Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych

SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 r. 65 Centrum Łodzi

Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych

SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 r. 65 Centrum Łodzi

Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych

SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 r. 65 Centrum Łodzi

Plicealna Szkoła Asystentek Stomatologicznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajecia Praktyczne

Policealna Szkoła Asystentek Stomatologicznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajecia Praktyczne

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 27 11 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK