Policealna Szkoła 

 Asystentów 

 Stomatologicznych 

 tytuł technika w 1 rok 

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 22 01 19

Rekrutacja na rok szkolny luty 2019 trwa! 

Inauguracja roku szkolnego 23.02.2019r.

Rezerwacja miejsc do: 22 01 19 Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji 05 02 2019

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Tytuł zawodowy: Asystentka Stomatologiczna
Czas trwania szkoły: 1 rok/ 2 semestry
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • państwowe i prywatne poradnie opieki stomatologicznej
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • oddziały chirurgii szczękowej, zespoły implantologiczne
 • udostępniamy oferty pracy z Bydgoszczy i okolic 
 • inne. 

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 • Propedeutyka zdrowia 
 • Język obcy zawodowy 
 • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki 
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia 
 • Organizacja ochrony zdrowia 
 • Język migowy
 • Technologia informatyczna 

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki
 • Działaność profilaktyczno - lecznicza 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Asystentka Stomatologiczna (Z.15- Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy). Wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 31 07 18:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne 

 0 zł! 

 rezerwacja miejsc do 22 01 19 

Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź
R
ewolucji 1905 r. 65 parter
Centrum Łodzi
pn-czw: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00
Rezerwacja miejsc: 791 499 600
zapytania można również kierować na:
 (odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK