Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 1 rok (Kwalifikacje Zawodowe SPO.01)

Policealna Szkoła
Asystentów Osób Niepełnosprawnych

 

 CZESNE 0 zł 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
791 499 600
lub  online 
a dokumenty donieś później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście w dni powszednie w godzinach 9 - 19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Policealna Szkoła Asystentów Osób Niepełnosprawnych
 

Czesne: 0 zł
Pierwsze Zajęcia: 06-07.02.2021

Rezerwacja miejsc do: 22 01 2021
Zakończenie rekrutacji: 31 01 2021

Tytuł zawodowy: Asystent Osób Niepełnosprawnych (Kwalifikacje Zawodowe SPO.01)
Czas trwania szkoły: 1 rok / 2 semestry
Zajęcia odbywają się: dziennie, wieczorowo, weekendowo


Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Asystentów Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór na kierunek Asystent Osób Niepełnosprawnych

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach Asystentów Osób Niepełnosprawnych (38 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty dla asystentów osób niepełnosprawnych.
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.
 • Egzamin zawodowy 100% zdawalności.
 • Najczęściej polecana Asystentów Osób Niepełnosprawnych w mieście.
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Rekrutacja i Zapisy:

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe

Tytuł zawodowy: Opiekunka Dziecięca
Czas trwania szkoły: 1 rok / 2 semestry
Zajęcia odbywają się: dziennie, wieczorowo, weekendowo

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • domy pomocy społecznej, sanatoria, szpitale
 • hospicja, ośrodki adaptacyjne, środowiskowe domy samopomocy
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • instytucje organizujące pomoc osobom niepełnosprawnym, np. warsztaty terapii zajęciowej
 • opieka prywatna

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy psychologii
 • Elementy pracy socjalnej
 • Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • Wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością
 • Trening umiejętności i kompetencji społecznych
 • Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami
 • Praktyka zawodowa

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (SPO.01. – Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoł

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji 

Promocje:

Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 31 01 2021:

10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne

 0 zł 
do 22 01 2021

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
w okresie pandemii do 19:00

 791 499 600 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy uzupełnij wszystkie pola!
Prosimy uzupełnij wszystkie pola!
Prosimy uzupełnij wszystkie pola!
Prosimy uzupełnij wszystkie pola!

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600
lub  online 
a dokumenty donieś później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście w dni powszednie w godzinach 9 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Copyright © 2018 Designed By SKK