Policealna Szkoła

 Elektroradiologii  

 tytuł technika w 2, 5 roku  

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 18 01 19

Rekrutacja na rok szkolny luty 2019 trwa!

Rezerwacja miejsc do: 18 01 19 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 01 02 2019
Inauguracja roku i pierwsze zajęcia: 23-24.02.19

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II, III, IV, V semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Techników Elektroradiologów. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w centrum Bydgoszczy w siedzibie SKK (58 sal pracowni laboratoriów).

Technik Elektroradiolog wykonuje zabiegi zlecone przez lekarza w zakresie radiodiagnostyki oraz diagnostyki elektromedycznej i o charakterze terapeutycznym (radioterapia).

Tytuł zawodowy: Technik Elektroradiolog 
Czas trwania szkoły: 2,5 roku/ 5 semestrów
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • pracownia rentgenowska
 • pracownie tomografii komputerowej 
 • pracownie rezonansu magnetycznego
 • pracownie ultrasonografii 
 • pracownie spirometrii
 • inne.  

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 • Diagnostyka obrazowa 
 • Fizyka i aparatura w elektroradiologii  
 • Diagnostyka elektromedyczna
 • Anatomia radiologiczna 
 • Diagnistyka i terapia w elektroradilogii 
 • Język obcy
 • Język migowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia diagnostyki i terapii 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Elektroradiolog (Z.21- Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii). Wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 31 07 18:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Polecamy również:

 czesne 

 0 zł! 

 rezerwacja miejsc do 18 01 19 

Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Jagiellońska 4 (II piętro)
Centrum Bydgoszczy
pn-czw: 8:00-19:00

pt: 8:00-14:00
sobota: 9:00-17:00
zapytania można również kierować na adres e-mail: info@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)
Copyright © 2018 Designed By SKK