Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 2 lata (Kwalifikacje Zawodowe MED.13)

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

  Szkoła prowadzona przez Wydział Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170
lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8-18. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych
Nabór Zimowy Trwa


Rozpoczęcie
LUTY 2024

 Czesne: 0 zł

 

Rezerwacja miejsc do: 23 02 2024
Zakończenie rekrutacji: 08 03 2024

Tytuł zawodowy: Terapeuta Zajęciowy (Kwalifikacje Zawodowe MED.13)
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
Zajęcia odbywają się: dziennie, wieczorowo, weekendowo


Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych prowadzi nabór na kierunek Terapeuta Zajęciowy

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach Terapeutów Zajęciowych (58 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty do terapii zajęciowej.
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.
 • Egzamin zawodowy 100% zdawalności.
 • Najczęściej polecana Szkoła Terapeutów Zajęciowych w mieście.
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Terapeutów Zajęciowych SKK

SKK Bydgoszcz ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Terapeutów Zajęciowych SKK

SKK Bydgoszcz ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne w Policealnej Szkole Terapeutów Zajęciowych SKK

SKK Bydgoszcz ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe

Tytuł zawodowy: Terapeuta Zajęciowy
Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry
Zajęcia odbywają się: dziennie, wieczorowo, weekendowo

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • warsztaty terapii zajęciowej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • ośrodki dziennego pobytu dla seniorów
 • domy pomocy społecznej
 • przedszkola integracyjne
 • żłobki
 • szkoły terapeutyczne
 • szpitale
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki resocjalizacyjne
 • prywatne przychodnie oraz ośrodki rehabilitacyjne
 • stowarzyszenia oraz fundacje

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • wychowanie fizyczne
 • podstawy terapii zajęciowej
 • podstawy prawne w terapii zajęciowej
 • język angielski w terapii zajęciowej
 • komunikacja interpersonalna i alternatywna
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej
 • metodyka terapii zajęciowej

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • diagnozowanie w terapii zajęciowej
 • planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • metody i techniki terapii zajęciowej

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoł

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji
 • Infolinia czynna w okresie pandemii do 19:00

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 23 02 2024

10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Terapeutów Zajęciowych SKK

SKK Bydgoszcz ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Terapeutów Zajęciowych SKK

SKK Bydgoszcz ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

 czesne

 0 zł 
i brak wpisowego

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
 799 351 170

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK