Policealna Szkoła   Techników Ortopedów

 tytuł technika w 2 lata

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 22 01 19

Rekrutacja na rok szkolny luty 2019 trwa!

Rezerwacja miejsc do: 22 01 19Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 05 02 2019

Inauguracja roku i pierwsze zajęcia: 23-24.02.19

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tys. absolwentów.

Bezpłatna medyczna Policealna Szkoła Ortopedów. Rekrutacja do klas weekendowych. Uprawnienia Państwowe ważne w UE. System zajęć dostosowany również dla osób pracujących. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła ).

Wszystkie zajęcia w siedzibie SKK.

Technik ortopeda projektuje i produkuje przedmioty ortopedyczne oraz realizuje indywidualne, nietypowe zamówienia. Projektuje przedmioty ortopedyczne i sprzęte rehabilitacyjny, z uwzględnieniem anatomii topograficznej i plastycznej oraz proporcji ciała w różnych okresach rozwoju człowieka oraz zasad biomechaniki ortopedyczne. Wykonuje sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych

Tytuł zawodowy: Technik Ortopda
Czas trwania szkoły: 2 / 4 semestry
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w sobotę i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • Poradnie zaopatrzenia ortopedycznego,
 • Punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,
 • Oddziały szpitalne,
 • Rzemieślnicze zakłady usługowo-produkcyjne,

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Język obcy w ortopedii,
 • Język migowy,
 • Biomechanika ortopedyczna,
 • Technologia obróbki materiałów,
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Technika ortopedyczna

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ORTOPEDA (Z.2 - Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych)wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 22 01 19:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Polecamy również:

 czesne 

 0 zł! 

 rezerwacja miejsc do 22 01 19 

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Jagiellońska 4 (II piętro)
Centrum Bydgoszczy
pn-czw: 8:00-19:00

pt: 8:00-14:00
sobota: 9:00-17:00

Tel.: 695 390 190

zapytania można również kierować na adres e-mail: info@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK