Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 2 lata (Kwalifikacje Zawodowe EKA.01)

Policealna Szkoła Administracji

 

Nabór do Policealnej Szkoły Administracji zamknięty

Polecamy Kursy Zawodowe z zakresu Administracji

 

Policealna Szkoła Administracji
Nabór zamknięty
 

Czesne: 200 zł

 


Tytuł zawodowy: Technik Administracji (Kwalifikacje Zawodowe EKA.01)
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
Zajęcia odbywają się: dziennie, wieczorowo, weekendowo

 

Policealna Szkoła Administracji

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach (58 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty komputerowe.
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.
 • Egzamin zawodowy 100% zdawalności.
 • Najczęściej polecana Szkoła Administracji w mieście.
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Administracji SKK

SKK Bydgoszcz ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Administracji SKK

SKK Bydgoszcz ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne w Policealnej Szkole Administracji SKK

SKK Bydgoszcz ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe

Tytuł zawodowy: Technik Administracji
Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry
Zajęcia odbywają się: dziennie, wieczorowo, weekendowo

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • organy administracji samorządowej wszystkich szczebli
 • urzędy administracji państwowej
 • firmy współpracujące z administracją
 • urzędy celne i skarbowe
 • inne firmy prywatne i państwowe 

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • język angielski zawodowy
 • ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
 • podstawy prawa cywilnego
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa administracyjnego
 • podstawy prawa finansowego
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji
 • organizacja pracy biurowej

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia pracy biurowej
 • postępowanie w administracji

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoł

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji
 • Infolinia czynna w okresie pandemii do 19:00

Opłaty:

 • Czesne: 100 zł

Promocje:

Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 23 02 2024

10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Administracji SKK

SKK Bydgoszcz ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Administracji SKK

SKK Bydgoszcz ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK