Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej

Szkoła Państwowa tytuł technika w 1 rok

Nabór na  semestr  jesienny  2019 trwa

Szkoła bezpłatna   Czesne 0 zł

Zajęcia w trybie: weekendowym

Rezerwacja miejsc do 21 05 2019

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 190  lub  online 

a dokumenty donieś później

 
Informujemy, że zakończylismy rekrutacje  na semestr wiosenny 2019.
 
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapisu na semestr jesienny 2019.
 
Inauguracja roku szkolnego i pierwsze zajęcia:
grupa weekendowa  28-29 września 2019

Rezerwacja miejsc do: 21 05 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 04 06 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Image
Image
Image
Image

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Sterylizacji Medycznej. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w centrum Bydgoszczy w siedzibie SKK (58 sal pracowni laboratoriów).

Technik sterylizacji medycznej wykonuje dezynfekcję i sterylizację medyczną z uwzględnieniem obowiązujących procesów i procedur; przeprowadza kontrole procesów dezynfekcji i sterylizacji; prowadzi dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 

Tytuł zawodowy: Technik Sterylizacji Medycznej 
Czas trwania szkoły: 1 rok / 2 semestry
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
 • inne 

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działałności gospodarczej i promocji zdrowia z wykonywaniem technik informacyjnych 
 • Podstawy psychologii i socjologii z elementami komunikacji personalnej 
 • Dezynfekcja i sterylizacja sprzętu i wyrobów medycznych 
 • Anatomia i fizjologia  
 • Język obcy zawodowy 

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia mycia, dezynfekcji i sterylizacji z użyciem odpowienich metod i urządzeń
 • Pracowani prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • Pracowania zabiegów higienicznych i aseptycznych 
 • Praktyka zawodowa 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Sterylizacji Medycznej (Z.20- Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej)h i wspomagających rozwój dziecka). Wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 04 06 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Polecamy również:

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Jagiellońska 4 (II piętro)
Centrum Bydgoszczy
pn-czw: 8:00-19:00

pt: 8:00-14:00
sobota: 9:00-17:00

Tel.: 695 390 190

zapytania można również kierować na adres e-mail: info@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 190  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 21 05 2019 

Copyright © 2018 Designed By SKK