Policealna Szkoła 
 Opiekunów Medycznych    

 tytuł technika w 1 rok 

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 20 11 18 

Rekrutacja na rok szkolny luty 2019 trwa!

Rezerwacja miejsc do: 20 11 18 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 04 12 2018
Zajęcia: 17 11 2018 Dołącz do grupy

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tys. absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Opiekunów Medycznych. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w centrum Bydgoszcz w siedzibie SKK (58 sal pracowni laboratoriów).

Opiekun medyczny w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe; rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku; asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną

Tytuł zawodowy: Opiekun Medyczny 
Czas trwania szkoły: 1 rok/ 2 semestry
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne i niepubliczne placówki opieki zdrowotnej 
 • środowiskowe domy pomocy 
 • indywidualna opieka w domu pacjenta 
  fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz chorych i niepełnosprawnych 
 • inne.

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Opieka nad osoba chorą i niesamodzielną 
 • Zdrowie publiczne 
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii 
 • Działalnośc gospodarcza w ochronie zdrowia 
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy 

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Zabiegi higieniczno - pielęgnacyjne i  opiekuńcze 
 • Działania opiekuńcze nad osobą chora i niepełnosprawną

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekunka Dziecięca Z.04- Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niepełnosprawnej.). Wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 04 12 2018:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Polecamy również:

 czesne 

 0 zł! 

 rezerwacja miejsc do 20 11 18 

Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Jagiellońska 4 (II piętro)
Centrum Bydgoszczy
pn-czw: 8:00-19:00

pt: 8:00-14:00
sobota: 9:00-17:00

Tel.: 695 390 190

zapytania można również kierować na adres e-mail: info@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK