Liceum Ogólnokształcące 
Dla Dorosłych 
Po Szkole Podstawowej

Nabór na semestr Wiosenny trwa

Czesne 300 zł
Rozpoczęcie LUTY 2024

Zajęcia w trybie: zaocznym
Rezerwacja miejsc do 01 03 2024

 

Tytuł: Wykształcenie średnie 
Czas trwania szkoły: 4 lata/ 8 semestrów
System zajęć do wyboru: 

 • Weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele
 • Dzienny- zajęcia trzy razy w tygodniu 16:30 - 20:00

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170   lub  online 

a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Ważne informacje:

 • Rezerwacja miejsc do: 01 03 2024 - dołącz do grupy
 • Zakończenie Rekrutacji: 15 03 2024
 • Decyduje kolejność zgłoszeń
 • Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Piszą o nas media: kliknij i przeczytaj, dlaczego warto uczyć się w Liceum dla Dorosłych SKK!

Image
Image

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Przyjmujemy (bez ograniczenia wieku) absolwentów po Zasadniczej Szkole Zawodowej, Szkole Podstawowej, Gimnazjum.

Poziom zajęć dostosowany dla dorosłych.

Przerwałeś naukę? Chcesz zmienić LO? Przyjmujemy też na I, II, III, IV, V i VI semestr z wszystkich Szkół Średnich dla Młodzieży i Dorosłych.

Zajęcia w centrum Bydgoszczy w siedzibie SKK (108 sal pracowni laboratoriów).

U nas uczą się całe rodziny. Zapraszamy.

Uwaga!

Zobacz RAPORT z ostatniej kontroli Kuratorium Oświaty w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ! 

„Na podstawie ewaluacji zewnętrznej należy stwierdzić, że szkoła spełnia wymagania określone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym na poziomie wysokim. Daje nadzieję słuchaczom na lepszą przyszłość.”

Str. 5 RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Przeczytaj cytaty z Raportu:

"Z ankiet skierowanych do słuchaczy wynika, że przeważająca większość nauczycieli daje im do zrozumienia, że wierzy w ich możliwości str. 23

Zdaniem słuchaczy, szkoła kształtuje umiejętności podejmowania decyzji w kierunku dalszego kształcenia lub podejmowania pracy, co przekłada się na kreowanie ich własnej ścieżki zawodowej. Str. 16

Z wywiadu ze słuchaczami wynika, że wszyscy są traktowani tak samo i są sprawiedliwie oceniani. Szkoła jest przyjazna, otwarta i dostrzegalny jest ogólny szacunek. Przychodzenie na zajęcia jest w opinii słuchaczy przyjemnością, a nauczyciele służą wsparciem w każdej sytuacji. Cytując jedną z osób uczestniczącą w wywiadzie, "tutaj jest atmosfera domowa". Str. 19

Jak mówią słuchacze, w szkole panuje rodzinna atmosfera i warto zauważyć, że są przykłady uczących się rodzin w jednym oddziale. Str. 4 

Na obserwowanych lekcjach dominowała przyjazna atmosfera. Str. 22

Również w opinii większości słuchaczy, nauczyciele rozmawiają z nimi, co wpłynęło na ich sukcesy w nauce str. 23

Wysoka jakość obserwowanych lekcji i zadowolenie słuchaczy świadczy o tym, że szkoła spełnia oczekiwania osób, które dobrowolnie ją wybrały. W liceum są przykłady uczących się rodzin, np. w jednym oddziale jest ojciec, córka i zięć. Str. 27"

Tytuł: Wykształcenie średnie 

Czas trwania szkoły: 4 lata / 8 semestrów
System zajęć do wyboru: 

 • Weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele
 • Dzienny- zajęcia trzy razy w tygiodniu 16:30 - 20:00

Przedmioty realizowane w Szkole:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie 
 • podstawy przedsiebiorczosci
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka

Przedmioty realizowane w Szkole w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski
 • historia
 • przyroda - jako przedmiot uzupełniający 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego
 • Świadectwo Dojrzałości 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Czesne 300zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 15 03 2024:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
Wejście od ul. Oksywskiej
pn-czw: 8:00-19:00

pt: 8:00-14:00
sobota: 8:00-16:00

Tel.: 799 351 170

zapytania można również kierować na adres e-mail: bydgoszcz@skk.edu.pl  
(odpowiemy natychmiast)

 czesne 

 300 zł 

 rezerwacja miejsc do 01 03 2024

Copyright © 2018 Designed By SKK