studia podyplomowe z Pedagogiki o specjalizacji
Terapeuta ds. uzależnień
Rozpocznij studia podyplomowe Terapeuta ds. uzależnień już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 533 274 001 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3800 zł
Promocja do 16 11 18 3200 zł
Czas trwania 3 semestry (REALIZOWANE W ROK KALENDARZOWY!)
Zakończenie rekrutacji 16 11 18
Pierwszy zjazd 23.06 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się:Toruń, Szosa Chełmińska 17


Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18

Zapisując się na Studia Podyplomowe Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi drugi kierunek 20% taniej

Cel Studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu terapii uzależnień. Słuchacze zdobędą wiedzę oraz odpowiednie przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi. Poznają szereg technologii oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Dodatkowo zapoznają się z problematyką przemocy domowej oraz specyfiką funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików. Uczestnicy studiów z zakresu Terapii uzależnień uzyskają niezbędne kwalifikacje umożliwiające adekwatną profilaktykę społeczną oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla pedagogów, psychologów, absolwentów wyższych uczelni (absolwentów studiów I stopnia lub absolwentów studiów II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich), którzy:
pracują lub zamierzają podjąć pracę w charakterze terapeuty zajmujących się problemem uzależnień wśród młodych ludzi, w szczególności dla pracowników punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, centrum profilaktyki społecznej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, resocjalizacyjnych, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych, personelu ośrodków  pomocy społecznej, chcą poszerzyć wiedzę z zakresu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, celem zgłębienia metod terapeutycznych które pozwolą na poprawne określenie indywidualnych potrzeb pacjenta, chcą poznać mechanizmy uzależnień, jako zjawisko, uwarunkowania i zagrożenia.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów do spraw uzależnień.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. 

Zagadnienia programowe:
  • Teoretyczne modele uzależnienia i terapii uzależnień,
  • Diagnoza uzależnienia i współuzależnienia,
  • Koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia,
  • Integracyjna psychoterapia uzależnienia,
  • Indywidualne programy terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
  • Strategie psychoterapeutyczne w terapii uzależnień,
  • Procedury edukacyjne stosowane w terapii alkoholików i członków ich rodzin,
  • Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
  • Metody zapobiegania nawrotom,
  • Problemy i psychoterapia osób współuzależnionych,
  • Problematyka przemocy w rodzinie,
  • Specyfika problemów i psychoterapii DDA,
  • Strategie i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi (lęk, stany depresyjne, złość i agresywne zachowania, poczucie krzywdy, winy i wstydu, żal po stracie, stres),
  • Biologiczne i farmakologiczne aspekty uzależnienia i detoksykacji,
  • Uzależnienie od narkotyków, leków, nikotyny, zaburzenia jedzenia oraz uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard i inne)..
  • Prowadzenie indywidualnego kontaktu psychoterapeutycznego,
  • Ustalanie diagnozy problemowej oraz diagnozy nozologicznej uzależnienia i współuzależnienia,
  • Opracowywanie i prowadzenie oddziaływań edukacyjnych dla uzależnionych i współuzależnionych,
  • Prowadzenie terapii grupowej i posługiwanie się wybranymi procedurami terapeutycznymi,
  • Tworzenie strategii psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,


Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3800 zł
 • Promocja do 16 11 18 3200 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:
 • Zapisując się na Studia Podyplomowe drugi kierunek 20% taniej.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK 84 1090 1072 0000 0001 3570 5294
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/Terapeuta ds uzaleznień/Toruń)

Image

Biuro Rekrutacji

ul. Szosa Chełmińska 17
Godziny otwarcia: 
 
pon. wt. śr. pt.: 9:00-18:00
czw. 9:00-19:00
sob.: 9:00-14:00

lub telefonicznie: 533 274 001   
zapytania można kierować na adres e-mail: studia.torun@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK