studia podyplomowe z Pedagogiki o specjalizacji
Mediator sądowy
Rozpocznij studia podyplomowe Mediator sądowy już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 533 274 001 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3200 zł
Promocja do 16 11 18 2800 zł
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 16 11 18
Pierwszy zjazd 23.06 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się:Toruń, Szosa Chełmińska 17


Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18
Zapisując się na Studia Kosmetologia pielęgnacyjna i estetyczna drugi kierunek 20% taniej!
(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych) 

Cel Studiów:

Mediacje sądowe - alternatywa wobec drogi sądowej w biznesie i nie tylko. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami  na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron. 

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów w charakterze negocjatorów, mediatorów  sądowych występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w kontaktach handlowych i politycznych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji, mediacji.

Adresaci:

Studia skierowane są do:

 • absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim takich kierunków jak: prawo,
 • psychologia, socjologia, ekonomia i zarządzanie
 • osób, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie
 • osób zaangażowanych w działalność związkową
 • prawników, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych
 • menedżerów różnych szczebli i pracowników HR
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw
 • pracowników działów kadr 
 • pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów  zawodu – prawnicy, ekonomiści, psychologowie i profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów.

 

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.Absolwenci otrzymują kompleksowe przygotowanie do roli negocjatora i mediatora zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w sferze biznesu

Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
Zagadnienia programowe
 • Psychologia konfliktu
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – techniki komunikacji w mediacji
 • Negocjacje
 • Uregulowania prawne mediacji karnych
 • Mediacje karne -  procedury, przebieg, symulacje 
 • Autopromocja mediatora – umiejętność zaistnienia na rynku – współpraca z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości, pełnomocnikami, samorządem, firmami komercyjnymi.
 • Mediacje  rówieśnicze i konferencje sprawiedliwości naprawczej – procedury, przebieg, symulacje, uregulowania prawne 
 • Psychologia kryzysu
 • Mediacje oświatowe, procedury, przebieg, symulacje, uregulowania prawne 
 • Uregulowania prawne mediacji pracowniczych w sporach indywidualnych
 • Regulacje prawne mediacji cywilnych i rodzinnych
 • Uregulowania prawne mediacji pracowniczych w sporach indywidualnych
 • Mediacje w sytuacji mobbingu  – symulacje 
 • Mediacje cywilne - symulacje               
 • Mediacje pracownicze wewnątrzorganizacyjne – symulacje
 • Mediacje pracownicze  sądowe - symulacje
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3200
 • Promocja do 16 11 18 2800 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 03.07:

  Przy zapisie Drugi Kierunek 20 % taniej

 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  84 1090 1072 0000 0001 3570 5294

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Mediator/Toruń)

Image

Biuro Rekrutacji

ul. Szosa Chełmińska 17
Godziny otwarcia: 
 
pon. wt. śr. pt.: 9:00-18:00
czw. 9:00-19:00
sob.: 9:00-14:00

lub telefonicznie: 533 274 001   
zapytania można kierować na adres e-mail: studia.torun@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK