studia podyplomowe z Pedagogiki o specjalizacji
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
Rozpocznij studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 533 274 001 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3500 zł
Promocja do 20 11 18 3000 zł
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 20 11 18
Pierwszy zjazd 23.06 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się:Toruń, Szosa Chełmińska 17


Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 20 11 18

Zapisując się na Studia Podyplomowe Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi drugi kierunek 20% taniej 
lub Kurs Terapii Behawioralnej za 600 zł 

lub Kurs Integracji Sensorycznej  500 zł  
lub Studia Podyplomowe Edukacja i Terapia Osób z Autyzmem za 2500 zł 
(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych) 

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 10.10.2018
C
zesne: 3100,-
Koniec rekrutacji: 30.08.2018

Cel Studiów:

Celem głównym Studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy, umiejętności i właściwości osobowych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej oraz nauczania języka angielskiego na tym poziomie.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej oraz nauczyciela języka angielskiego uczniów w młodszym wieku szkolnym.
Studia są ofertą dla kandydatów, znających język angielski na poziomie średnio zaawansowanym, którzy w okresie studiów będą mogli przystąpić do egzaminu z języka angielskiego dającego świadectwo uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Większość zajęć w bloku językowym prowadzona jest w języku angielskim. Zdanie egzaminu  z języka angielskiego, wymaganego przez MEN, jest indywidualną sprawą studenta, nie ma wpływu na ukończenie studiów i nie jest organizowane przez Uczelnię. Absolwent prezentowanej specjalności posiadać będzie wiedzę ogólną, kierunkową i specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające  realizować procesu edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania języka angielskiego na tym poziomie.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów.

Absolwenci:
Studia mają charakter kwalifikacyjny - absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. A zgodnie z artykułem 16.1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osoba posiadająca kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, może także być zatrudniona na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zagadnienia programowe:

 • Pedagogiki ogólna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Socjologia edukacji i wychowania
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Język polski w przedszkolu i w klasach I- III
 • Metodyka nauczania matematyki w przedszkolu i w klasach I – III
 • Środowisko w edukacji elementarnej
 • Edukacja plastyczna w przedszkolu i szkole
 • Praca i technika w przedszkolu i szkole
 • Kultura fizyczna w edukacji elementarnej
 • Edukacja muzyczna w przedszkolu i szkole
 • Elementy logopedii
 • Emisja głosu
 • Diagnozowanie potrzeb dziecka
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Lektorat z j. angielskiego
 • Metodyka j. angielskiego
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu j. angielskiego
 • Praktyka


Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3500 zł
 • Promocja do 20 11 18 3000 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18:
 • Zapisując się na Studia Podyplomowe Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi drugi kierunek 20% taniej.
 • lub Kurs Terapii Behawioralnej za 600 zł
 • lub Kurs Integracji Sensorycznej  500 zł
 • lub Studia Podyplomowe Edukacja i Terapia Osób z Autyzmem za 2500 zł 

  (Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych) 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK 84 1090 1072 0000 0001 3570 5294
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/EPIW z angielskim/Toruń)

Image

Biuro Rekrutacji

ul. Szosa Chełmińska 17
Godziny otwarcia: 
 
pon. wt. śr. pt.: 9:00-18:00
czw. 9:00-19:00
sob.: 9:00-14:00

lub telefonicznie: 533 274 001   
zapytania można kierować na adres e-mail: studia.torun@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK