studia podyplomowe Medyczne o specjalizacji
Chiropraktyka
Rozpocznij studia podyplomowe Chiropraktyka już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 533 274 001 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 7000 zł
Promocja do 15 10 2019 6300 zł
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 29 10 2019
Pierwszy zjazd 2.09 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się:Toruń, Szosa Chełmińska 17


Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 15 10 2019

Zapisując się na Studia Podyplomowe Chiropraktyka drugi kierunek 20% taniej

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 12.10.2019
C
zesne: 3600,-
Koniec rekrutacji: 05.10.2019

Cel Studiów:

Chiropraktyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy umiejscowioną w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Ma ona ścisłe powiązania z naukami medycznymi (ortopedia, neurologia, rehabilitacja, radiologia) i przyrodniczymi (anatomia, fizjologia, biologia, biomechanika), z którymi łączy je zarówno program nauczania i sylwetka absolwenta. Chiropraktyka to dziedzina nauk medycznych, której głównym zadaniem jest badanie i przywracanie do optymalnej funkcji aparatu ruchu, w szczególności kręgosłupa, miednicy i czaszki.
Chiropraktyka jest zawodem medycznym, którego obszarem działania jest rozpoznanie i usuwanie dolegliwości neurologicznych oraz mięśniowo-szkieletowych i uzyskiwanie dobrostanu człowieka.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Dietetyki oraz Zarządzania Jakością Żywienia.

Absolwenci:

Głównym celem pracy chiropraktyka jest przywrócenie optymalnej sprawności aparatu ruchu. Miejscem pracy absolwenta są praktyki chiropraktyczne, centra spa oraz sanatoria. Chiropraktyk jest przygotowywany do kompleksowego usprawniania aparatu ruchu. Absolwent jest wyposażony w ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w wiedzę z zakresu chiropraktyki. W czasie studiów kształcone są następujące umiejętności:

 • wykorzystanie badań neurologicznych, ortopedycznych i diagnostycznych do opisu stanu narządu ruchu
 • planowanie i przeprowadzanie chiropraktycznej strategii diagnostycznej, zgodnej z postępem wiedzy;
 • wykonywanie różnego rodzaju technik chiropraktycznych, stosownych do stanu zdrowia pacjenta;
 • radzenie sobie z szerokim spektrum dolegliwości aparatu ruchu
 • uzyskiwanie wiarygodnych wyników efektów terapeutycznych i ich interpretacji;
 • rozpoznawanie ograniczeń swoich umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych;
 • konsultacja w procesie diagnostycznym
 • zarządzanie i kierowanie zespołem chiropraktyków oraz prowadzenia własnej praktyki
 • współpraca z pracownikami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Zagadnienia programowe:
 • Wiadomości w zakresie historii i filozofii chiropraktyki.
 • Techniki chiropraktyczne (MTC, diversivied, metoda Pierce’a, metoda Coxa).
 • Umiejętności palpacyjne.
 • Anatomia, fizjologia i ogólna patologia człowieka.
 • Biomechanika kliniczna.
 • Ortopedia i neurologia kliniczna.
 • Diagnostyka (rtg, MR, CT, USG).
 • Diagnostyka fizykalna i różnicowa,
 • Procedury kliniczne i zarządzanie pacjentem
Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 7000 zł
 • Promocja do 15 10 2019 6300 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 15 10 2019:
 • Zapisując się na Studia Podyplomowe Chiropraktyka drugi kierunek 20% taniej
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)

Cel Studiów:

Chiropraktyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy umiejscowioną w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Ma ona ścisłe powiązania z naukami medycznymi (ortopedia, neurologia, rehabilitacja, radiologia) i przyrodniczymi (anatomia, fizjologia, biologia, biomechanika), z którymi łączy je zarówno program nauczania i sylwetka absolwenta. Chiropraktyka to dziedzina nauk medycznych, której głównym zadaniem jest badanie i przywracanie do optymalnej funkcji aparatu ruchu, w szczególności kręgosłupa, miednicy i czaszki.
Chiropraktyka jest zawodem medycznym, którego obszarem działania jest rozpoznanie i usuwanie dolegliwości neurologicznych oraz mięśniowo-szkieletowych i uzyskiwanie dobrostanu człowieka.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Dietetyki oraz Zarządzania Jakością Żywienia.

Absolwenci:

Głównym celem pracy chiropraktyka jest przywrócenie optymalnej sprawności aparatu ruchu. Miejscem pracy absolwenta są praktyki chiropraktyczne, centra spa oraz sanatoria. Chiropraktyk jest przygotowywany do kompleksowego usprawniania aparatu ruchu. Absolwent jest wyposażony w ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w wiedzę z zakresu chiropraktyki. W czasie studiów kształcone są następujące umiejętności:

 • wykorzystanie badań neurologicznych, ortopedycznych i diagnostycznych do opisu stanu narządu ruchu
 • planowanie i przeprowadzanie chiropraktycznej strategii diagnostycznej, zgodnej z postępem wiedzy;
 • wykonywanie różnego rodzaju technik chiropraktycznych, stosownych do stanu zdrowia pacjenta;
 • radzenie sobie z szerokim spektrum dolegliwości aparatu ruchu
 • uzyskiwanie wiarygodnych wyników efektów terapeutycznych i ich interpretacji;
 • rozpoznawanie ograniczeń swoich umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych;
 • konsultacja w procesie diagnostycznym
 • zarządzanie i kierowanie zespołem chiropraktyków oraz prowadzenia własnej praktyki
 • współpraca z pracownikami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Zagadnienia programowe:
 • Wiadomości w zakresie historii i filozofii chiropraktyki.
 • Techniki chiropraktyczne (MTC, diversivied, metoda Pierce’a, metoda Coxa).
 • Umiejętności palpacyjne.
 • Anatomia, fizjologia i ogólna patologia człowieka.
 • Biomechanika kliniczna.
 • Ortopedia i neurologia kliniczna.
 • Diagnostyka (rtg, MR, CT, USG).
 • Diagnostyka fizykalna i różnicowa,
 • Procedury kliniczne i zarządzanie pacjentem
Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 7000 zł
 • Promocja do 15 10 2019 6300 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 15 10 2019:
 • Zapisując się na Studia Podyplomowe Chiropraktyka drugi kierunek 20% taniej
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)
Image

Biuro Rekrutacji

ul. Szosa Chełmińska 17
Godziny otwarcia: 
 • Poniedziałek-Piątek: 09:00-18:00, 
 • Sobota: 09:00-15:30

lub telefonicznie: 533 274 001   
zapytania można kierować na adres e-mail: studia.torun@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK