| REKRUTACJA TRWA

Czesne: 3500 zł 

Promocja czesnego do 20.04.2018 r.: 3000 zł 

Czas trwania: 2 semestry

Koniec rekrutacji: 20.04.2018 r.

Pierwsze zajęcia: 26.05.2018 r. - (Dołącz jeszcze do tej grupy)

| KOLEJNE EDYCJE:

Następne terminy rozpoczęcia Studiów Podyplomowych: 

14.10.2018 r.  - Czesne 3 500 zł

Koniec rekrutacji: 01.09.2018 r.  

| BONUS SPECJALNY

ważny do 20.04.2018 r.

PRAKTYKI Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI - 2.090 zł

| WAŻNE INFORMACJE

Koszt studiów

Czesne: 3500 zł 

Promocja czesnego do 20.04.2018 r.: 3000 zł 

Czas trwania: 2 semestry

Koniec rekrutacji: 20.04.2018 r.

Pierwsze zajęcia: 26.05.2018 r. - (Dołącz jeszcze do tej grupy)

Koncepcja kształcenia
Wymagane dokumenty rekrutacyjne
Dodatkowe informacje
Informacje i zapisy

| CEL STUDIÓW

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalistów do wykonywania zawodu pośrednika, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego w zakresie szacowania nieruchomości.

| ADRESACI

Studia adresowane do osób zainteresowanych zawodem rzeczoznawcy majątkowego oraz wszystkich, którzy zajmują się nieruchomościami, administrowaniem budynków i obiektów użyteczności publicznej, a także właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych i wspólnot budowlanych.

| WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów.

| ROGRAM STUDIÓW

Program realizowany jest wg. najnowszego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. 

Zarząd Polskiej Konfederacji Rynku Nieruchomości w Warszawie informuje, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2014 r. (pozycja 826) opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Wymienione rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. - Dz. U. z 2014 pozycja 518 ze zm.)   i  było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. Nr 117, poz. 786), które traci moc na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 25 czerwca 2014 r. 

| ABSOLWENT

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Naszym studentom oraz absolwentom innych uczelni zapewniamy PRAKTYKI ZAWODOWE dla:

  • rzeczoznawców majątkowych.

| Wpłaty prosimy dokonywać na konto:  

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 4, 85-067 Bydgoszcz

BANK ZACHODNI WBK  95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Bydgoszcz)

Copyright © 2018 Designed By SKK