studia podyplomowe z Pedagogiki o specjalizacji
Terapia Zajęciowa
Rozpocznij Studia PodyplomoweTerapia Zajęciowa już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 727 440 040 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3800 zł
Promocja do 16 11 18 2800 zł
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 30 11 2018
Pierwszy zjazd 09.11 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się: Poznań,  ul. 27 Grudnia 17, lok. 101, Centrum Poznania

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18
Zapisując się na Studia Podyplomowe 
Terapia Zajęciowa drugi kierunek 20% taniej

lub Przygotowanie w Zakresie Pedagogiki Specjalnej - Socojterapia i Resocjalizacja za 2100 zł 
lub Terapeuta DS. Uzależnień za 2100 zł

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.02.2019 r.
C
zesne: 4 600 zł
Koniec rekrutacji: 14.02.2019 r.

Cel Studiów:

Cel studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp. 

Adresaci:

Studia kierowane są  do szerokiego kręgu odbiorców absolwentów szkół wyższych, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, pracowników jednostek pomocy społecznej, służby zdrowia, instytucji przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych grup zawodowych pracujących w obszarach terapii i wsparcia społecznego pragnących nabyć lub poszerzyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej.  

Zakres uzyskanych kompetencji umożliwia absolwentom stosowanie technik terapii zajęciowej w pracy w interdyscyplinarnych zespołach oraz w ramach indywidualnej praktyce terapeutycznej.

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Terapii zajęciowej. 

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zagadnienia programowe:
 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej.
 • Podstawy pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniem, niepełnosprawnością.
 • Metodyka pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.
 • Praktyka terapii zajęciowej.
 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci,  młodzieży  i osób starszych.
 • Pedagogika specjalna zagadnienia podstawowe. 
 • Muzykoterapia.
 • Arteterapia – techniki plastyczne.
 • Zajęcia dramowe i teatralne.
 • Gry i zabawy rekreacyjno – relaksacyjne.
 • Tworzenie programów terapeutyczno – edukacyjnych
 • System prawny pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce i na świecie.
 • Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych.
 • Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej.
 • Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego. 
Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3800 zł
 • Promocja do 16 11 18 2800 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:

  Zapisując się na Studia Podyplomowe 
  Terapia Zajęciowa drugi kierunek 20% taniej

  lub Przygotowanie w Zakresie Pedagogiki Specjalnej - Socojterapia i Resocjalizacja za 2100 zł 
  lub Terapeuta DS. Uzależnień za 2100 zł

 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia

(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

Cel Studiów:

Cel studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp. 

Adresaci:

Studia kierowane są  do szerokiego kręgu odbiorców absolwentów szkół wyższych, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, pracowników jednostek pomocy społecznej, służby zdrowia, instytucji przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych grup zawodowych pracujących w obszarach terapii i wsparcia społecznego pragnących nabyć lub poszerzyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej.  

Zakres uzyskanych kompetencji umożliwia absolwentom stosowanie technik terapii zajęciowej w pracy w interdyscyplinarnych zespołach oraz w ramach indywidualnej praktyce terapeutycznej.

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Terapii zajęciowej. 

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zagadnienia programowe:
 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej.
 • Podstawy pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniem, niepełnosprawnością.
 • Metodyka pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.
 • Praktyka terapii zajęciowej.
 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci,  młodzieży  i osób starszych.
 • Pedagogika specjalna zagadnienia podstawowe. 
 • Muzykoterapia.
 • Arteterapia – techniki plastyczne.
 • Zajęcia dramowe i teatralne.
 • Gry i zabawy rekreacyjno – relaksacyjne.
 • Tworzenie programów terapeutyczno – edukacyjnych
 • System prawny pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce i na świecie.
 • Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych.
 • Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej.
 • Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego. 
Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 3800 zł
 • Promocja do 16 11 18 2800 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe Terapia Zajęciowa drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia

(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania
Poniedziałek-Piątek: 9:00-19:00

Tel.: 727 440 040

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia.poznan@wsnoz.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK