studia podyplomowe Medyczne o specjalizacji
Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla pielęgniarek
Rozpocznij Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla pielęgniarek już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 727 440 040 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 900 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3 500 zł do 19 03 2019 
Czas trwania 4 semestry
Zakończenie rekrutacji 02 04 2019
Pierwszy zjazd i inauguracja 11.09.2018 godz 11.00 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się: Poznań, ul. 27 Grudnia 17 Centrum Poznania

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 19 03 2019

Zapisując się na Studia Podyplomowe Dla Pielęgniarek - Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego drugi kierunek 20% taniej

lub Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla Pielęgniarek za 2600 zł 
lub Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego dla pielęgniarek za 2500 zł


 

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 15.03.2019
Czesne: 3 900 
Koniec rekrutacji: 01.03.2019

Cel Studiów:

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Łączna liczba godzin wynosi 1.190 godzin dydaktycznych.Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 860 godzin, w tym w części teoretycznej 330 godzin, w części praktycznej 560 godzin.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Pielęgniarstwa.

Absolwent umie:
 

Komunikować się z pacjentem, jego rodziną, zespołem terapeutycznym, inną grupą. Dostosować zakres, charakter i formę przekazywanych informacji do stanu pacjenta. Kształtować umiejętność pacjenta do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Wykonać badanie fizykalne pacjenta. Kierować na badania diagnostyczne lub pobierać materiały do badań diagnostycznych. Zapobiec sytuacjom zagrażającym życiu. Podjąć działania ratownicze w sytuacjach zagrażających życiu. Przewidzieć i rozpoznać sytuację trudną.Decydować i podejmować działania w sytuacji trudnej. Kształtować umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uszanować godność osobistą pacjenta w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jego lub otoczenia. Zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi, jego otoczeniu i sobie. Udzielić pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej. Zdecydować o zakresie i charakterze opieki. Dobrać model opieki pielęgniarskiej do stanu pacjenta. Stworzyć ofertę usług pielęgniarskich w oparciu o wybrany model pielęgnowania. Ocenić trafność celów i planów działań pielęgniarskich. Rozpoznać zapotrzebowanie na opiekę nieprofesjonalną. Dostosować wymiar i zakres zapotrzebowania na wsparcie. Określić zakres samodzielności pacjenta dotyczącej samoobsługi. Doradzać w procesie uczenia samoobsługi i czynności życia codziennego. Uczyć samoobsługi i czynności życia codziennego. Kształtować świadomy udział pacjenta w procesie leczenia. Uczyć samoobserwacji objawów choroby. Rozpoznać stan psychiczny pacjenta w sytuacjach nietypowych. Interpretować ukryty sens objawów psychopatologicznych na potrzeby opieki pielęgniarskiej. Diagnozować wczesne przejawy zaburzeń rozwoju.
Promować zdrowie psychiczne. Ocenić warunki zabawy i nauki w aspekcie zasad higieny psychicznej. Analizować deficyty, potrzeby i możliwości pacjenta na potrzeby rehabilitacji. Prowadzić psychoedukację chorych z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin. Prowadzić rehabilitację podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi. Integrować społeczność terapeutyczną. Współpracować w zespole terapeutycznym. Rejestrować, oceniać, uogólniać i upowszechniać wyniki swojej pracy. Dobrać osoby, metody i środki do realizacji działań pielęgniarskich. Konstruować programy doskonalenia (formułować cele kształcenia, dobierać metody, formy i treści kształcenia do celów, ocenić stopień osiągnięcia celów, analizować wyniki procesu kształcenia). Planować i realizować plan własnego rozwoju zawodowego. Ocenić jakość i skuteczność działań zespołu pielęgniarskiego. Formułować, wdrażać i modyfikować standardy opieki nad pacjentem. 

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie.
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.
 • Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 3 900 zł
 • Promocja do 19 03 2019 3 500 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 19 03 2019:

  Zapisując się na Studia Podyplomowe Dla Pielęgniarek - Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego drugi kierunek 20% taniej

  lub Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla Pielęgniarek za 2600 zł 
  lub Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego dla pielęgniarek za 2500 zł

 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia

(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

Cel Studiów:

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Łączna liczba godzin wynosi 1.190 godzin dydaktycznych.Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 860 godzin, w tym w części teoretycznej 330 godzin, w części praktycznej 560 godzin.

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Optometrii.

 Absolwent umie:

Komunikować się z pacjentem, jego rodziną, zespołem terapeutycznym, inną grupą. Dostosować zakres, charakter i formę przekazywanych informacji do stanu pacjenta. Kształtować umiejętność pacjenta do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Wykonać badanie fizykalne pacjenta. Kierować na badania diagnostyczne lub pobierać materiały do badań diagnostycznych. Zapobiec sytuacjom zagrażającym życiu. Podjąć działania ratownicze w sytuacjach zagrażających życiu. Przewidzieć i rozpoznać sytuację trudną.Decydować i podejmować działania w sytuacji trudnej. Kształtować umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uszanować godność osobistą pacjenta w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jego lub otoczenia. Zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi, jego otoczeniu i sobie. Udzielić pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej. Zdecydować o zakresie i charakterze opieki. Dobrać model opieki pielęgniarskiej do stanu pacjenta. Stworzyć ofertę usług pielęgniarskich w oparciu o wybrany model pielęgnowania. Ocenić trafność celów i planów działań pielęgniarskich. Rozpoznać zapotrzebowanie na opiekę nieprofesjonalną. Dostosować wymiar i zakres zapotrzebowania na wsparcie. Określić zakres samodzielności pacjenta dotyczącej samoobsługi. Doradzać w procesie uczenia samoobsługi i czynności życia codziennego. Uczyć samoobsługi i czynności życia codziennego. Kształtować świadomy udział pacjenta w procesie leczenia. Uczyć samoobserwacji objawów choroby. Rozpoznać stan psychiczny pacjenta w sytuacjach nietypowych. Interpretować ukryty sens objawów psychopatologicznych na potrzeby opieki pielęgniarskiej. Diagnozować wczesne przejawy zaburzeń rozwoju.
Promować zdrowie psychiczne. Ocenić warunki zabawy i nauki w aspekcie zasad higieny psychicznej. Analizować deficyty, potrzeby i możliwości pacjenta na potrzeby rehabilitacji. Prowadzić psychoedukację chorych z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin. Prowadzić rehabilitację podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi. Integrować społeczność terapeutyczną. Współpracować w zespole terapeutycznym. Rejestrować, oceniać, uogólniać i upowszechniać wyniki swojej pracy. Dobrać osoby, metody i środki do realizacji działań pielęgniarskich. Konstruować programy doskonalenia (formułować cele kształcenia, dobierać metody, formy i treści kształcenia do celów, ocenić stopień osiągnięcia celów, analizować wyniki procesu kształcenia). Planować i realizować plan własnego rozwoju zawodowego. Ocenić jakość i skuteczność działań zespołu pielęgniarskiego. Formułować, wdrażać i modyfikować standardy opieki nad pacjentem. 

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

 • Dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie.

 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie

 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.

 • Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 3 900 zł
 • Promocja do 19 03 2019 3 500 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 19 03 2019:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe dla Pielęgniarek - Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  95 1090 1072 0000 0001 3443 2359
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)
Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. 27 Grudnia 17 (I piętro)
Centrum Poznania
pn-pt: 8:00-19:00


sobota: 9:00-14:00

Tel.: 727 440 040

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia.poznan@wsnoz.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK