studia podyplomowe z Kosmetologii o specjalizacji
Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza
Rozpocznij Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 727 440 040 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3600 zł
Promocja do 16 11 18 3100 zł
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 30 11 2018
Pierwszy zjazd 09.11 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się: Poznań,  ul. 27 Grudnia 17, lok. 101, Centrum Poznania

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18
Zapisując się na Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza drugi kierunek 20% taniej 
lub Opiekunka w Żłobku i w Klubie Dziecięcym za 2000
lub Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna 2000

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.02.2019 r.
C
zesne 3 700 zł
Koniec rekrutacji: 14.02.2019 r.

Cel Studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności wychowawcze.

Studia dają możliwość uzyskania kompetencji metodycznych , niezbędnych dla działalności opiekuńczo –wychowawczej.Ponadto słuchacze nabywają praktyczną wiedzę z koordynowania oraz planowania pracą w placówkach oświatowych, a także przechodzą szkolenie z zakresu profesjonalnego udzielania pomocy. Praktyka w wybranych placówkach opiekuńczo-wychowawczych stwarza możliwość poznania specyfiki przyszłej pracy, a także sprawdzenia się pod kątem zdobytych umiejętności.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób, posiadających przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie). Ofertą mogą być zainteresowani w dużym stopniu : nauczyciele czynni zawodowo, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje oraz osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, a także inne osoby, które dążą do poszerzenia swych kompetencji pedagogicznych.

Zajęcia będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, ekspertów a także praktyków.
Zagadnienia programowe:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze-podstawowe zasady
 • Rozwój psychospołeczny człowieka na każdym etapie życia
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Metodyka pracy w pedagogice opiekuńczo - wychowawczej
 • Metodyczne wspieranie rodziny
 • Pedagogika lecznicza
 • Współczesne problemy patologii społecznej oraz elementy profilaktyki
 • Interwencje kryzysowej
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Metody pracy z zooterapią
 • Metody pracy z muzykoterapii
 • Praca z dziećmi z wykorzystaniem technik plastycznych
 • Zabawa w ujęciu pedagogicznym
 • Instytucji opiekuńczo-wychowawczych w Polsce - rodzaje
 • Praktyka pedagogiczna
 • Seminarium

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3600 zł
 • Promocja do 16 11 18 3100 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza drugi kierunek 20% taniej 
  lub Opiekunka w Żłobku i w Klubie Dziecięcym za 2000
  lub Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna 2000
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia

(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

Cel Studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności wychowawcze.

Studia dają możliwość uzyskania kompetencji metodycznych , niezbędnych dla działalności opiekuńczo –wychowawczej.Ponadto słuchacze nabywają praktyczną wiedzę z koordynowania oraz planowania pracą w placówkach oświatowych, a także przechodzą szkolenie z zakresu profesjonalnego udzielania pomocy. Praktyka w wybranych placówkach opiekuńczo-wychowawczych stwarza możliwość poznania specyfiki przyszłej pracy, a także sprawdzenia się pod kątem zdobytych umiejętności.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób, posiadających przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie). Ofertą mogą być zainteresowani w dużym stopniu : nauczyciele czynni zawodowo, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje oraz osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, a także inne osoby, które dążą do poszerzenia swych kompetencji pedagogicznych.

Zajęcia będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, ekspertów a także praktyków.
Zagadnienia programowe:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze-podstawowe zasady
 • Rozwój psychospołeczny człowieka na każdym etapie życia
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Metodyka pracy w pedagogice opiekuńczo - wychowawczej
 • Metodyczne wspieranie rodziny
 • Pedagogika lecznicza
 • Współczesne problemy patologii społecznej oraz elementy profilaktyki
 • Interwencje kryzysowej
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Metody pracy z zooterapią
 • Metody pracy z muzykoterapii
 • Praca z dziećmi z wykorzystaniem technik plastycznych
 • Zabawa w ujęciu pedagogicznym
 • Instytucji opiekuńczo-wychowawczych w Polsce - rodzaje
 • Praktyka pedagogiczna
 • Seminarium

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 3200 zł
 • Promocja do 16 11 18 2700 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia

(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania
Poniedziałek-Piątek: 9:00-19:00

Tel.: 727 440 040

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia.poznan@wsnoz.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK