studia podyplomowe z Pedagogiki o specjalizacji
Nauczanie Fizyki w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych - Przygotowanie do Nauczania Przedmiotu
Rozpocznij Studia Podyplomowe Nauczanie Fizyki w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych - Przygotowanie do Nauczania Przedmiotu już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 727 440 040 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3600 zł
Promocja do 16 11 18 3400 zł
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 30 11 2018
Pierwszy zjazd 30.09 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się: Poznań,  ul. 27 Grudnia 17, lok. 101, Centrum Poznania

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18
Zapisując się na Studia Podyplomowe Fizyka - Przygotowanie do Nauczania Kolejnego Przedmiotu drugi kierunek 20% taniej

lub Nauczanie Matematyki w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych - Przygotowanie do Nauczania Kolejnego Przedmiotu za 2500 zł 
lub Nauczanie Biologii i Przyrody w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych - Przygotowanie do Nauczania Przedmiotu za 2200 zł

 

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.02.2019 r.
C
zesne 3 700 zł
Koniec rekrutacji: 14.02.2019 r.  

Cel Studiów:

Studia wyposażą Słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności do prowadzenia przedmiotu fizyka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla wszystkich osób chcących uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - fizyki.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów z zakresu Fizyki.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

ZAGADNIENIA PROGRMOWE

 • Dydaktyka przedmiotów przyrodniczych
 • Aktywizujące metody nauczania 
 • Indywidualizacja kształcenia przedmiotów przyrodniczych 
 • Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia w naukach przyrodniczych 
 • Technologia informacyjna o naukach przyrodniczych 
 • Metodyka nauczania fizyki w szkole podstawowej 
 • Metodyka nauczania fizyki
  w szkole ponadpodstawowej 
 • Podstawy fizyki 
 • Organizacja pracowni fizycznej 
 • Fizyka klasyczna z elementami fizyki relatywistycznej 
 • Termodynamika z elementami fizyki statystycznej 
 • Budowa materii z elementami fizyki ciała stałego 
 • Elementy fizyki kwantowej 
 • Seminarium 
 • Elektrodynamika i optyka 
 • Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej i jej zastosowań 
 • Elektryczność i magnetyzm 
 • Elementy fizyki jądrowej 
 • Mechanika teoretyczna
 • Nauczanie fizyki przez pokazy i doświadczenia
Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3600 zł
 • Promocja do 16 11 18 3400 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:

  Zapisując się na Studia Podyplomowe Fizyka - Przygotowanie do Nauczania Kolejnego Przedmiotu drugi kierunek 20% taniej

  lub Nauczanie Matematyki w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych - Przygotowanie do Nauczania Kolejnego Przedmiotu za 2500 zł 
  lub Nauczanie Biologii i Przyrody w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych - Przygotowanie do Nauczania Przedmiotu za 2200 zł

 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia

(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

Cel Studiów:

Studia wyposażą Słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności do prowadzenia przedmiotu fizyka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla wszystkich osób chcących uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - fizyki.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów z zakresu Organizacji i Zarządzania Placówką Oświatową.

Absolwenci:
Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

ZAGADNIENIA PROGRMOWE

 • Dydaktyka przedmiotów przyrodniczych
 • Aktywizujące metody nauczania 
 • Indywidualizacja kształcenia przedmiotów przyrodniczych 
 • Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia w naukach przyrodniczych 
 • Technologia informacyjna o naukach przyrodniczych 
 • Metodyka nauczania fizyki w szkole podstawowej 
 • Metodyka nauczania fizyki
  w szkole ponadpodstawowej 
 • Podstawy fizyki 
 • Organizacja pracowni fizycznej 
 • Fizyka klasyczna z elementami fizyki relatywistycznej 
 • Termodynamika z elementami fizyki statystycznej 
 • Budowa materii z elementami fizyki ciała stałego 
 • Elementy fizyki kwantowej 
 • Seminarium 
 • Elektrodynamika i optyka 
 • Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej i jej zastosowań 
 • Elektryczność i magnetyzm 
 • Elementy fizyki jądrowej 
 • Mechanika teoretyczna
 • Nauczanie fizyki przez pokazy i doświadczenia
Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 3600 zł
 • Promocja do 16 11 18 3400 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomoweauczanie Fizyki w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych - Przygotowanie do Nauczania Przedmiotu drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia

(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania
Poniedziałek-Piątek: 9:00-19:00

Tel.: 727 440 040

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia.poznan@wsnoz.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK