studia podyplomowe z Kosmetologii o specjalizacji
Kadry i Prawo Pracy
Rozpocznij Studia Podyplomowe Kadry i Prawo Pracy już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 727 440 040 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3500 zł
Promocja do 13 11 18 3200 zł
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 27 11 2018
Pierwszy zjazd 09.11 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się: Poznań,  ul. 27 Grudnia 17, lok. 101, Centrum Poznania

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 13 11 18
Zapisując się na Studia Podyplomowe 
Kadry i Prawo Pracy drugi kierunek 20% taniej.

lub Rachunkowość dla Początkujących za 2000 zł
lub Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2500 zł

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.02.2019 r.
C
zesne 3 600 zł
Koniec rekrutacji: 14.02.2019 r.  

Cel Studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

Program studiów obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach, czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie.

W trakcie Studiów słuchacze nabędą również umiejętność obsługi programów kadrowych i kadrowo-płacowych takich jak Symfonia Kadry i Płace oraz Płatnik.
Kierunek Kadry i prawo pracy dla początkujących zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na aspekt praktyczny studiów. W trakcie ćwiczeń słuchacze bardzo skrupulatnie i dokładnie zajmą się obliczaniem wynagrodzeń, czasem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, podatkami oraz obsługą programu Symfonia i Płatnik.

Adresaci:

Słuchaczami studiów mogą zostać wszystkie osoby, które nie miały wcześniej styczności z tematyką kadr i płac oraz te, których doświadczenie w tym obszarze jest niewielkie, a także profesjonaliści, dla których ważny jest stały rozwój zawodowy.

Zajęcie na Studiach podyplomowych Kadry i prawo pracy dla początkujących prowadzą doświadczeni praktycy w tym m.in. księgowi, kadrowi, prawnicy z zakresu prawa pracy, pracownicy ZUS, a także specjaliści z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości i podatków, zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Absolwenci otrzymują kompleksowe przygotowanie do roli negocjatora i mediatora zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w sferze biznesu

Absolwent potrafi:

 • prowadzić kompleksową dokumentację kadrową i podatkową,
 • przestrzegać w praktyce zasady prawa pracy, z naciskiem na obszar zatrudnienia (w szczególności nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, wynagrodzenia, rozliczenia świadczeń pracowniczych),
 • działać na samodzielnym stanowisku w działach kadrowo-płacowych,

 

 • Podstawy prawa pracy - zasady nawiązywania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń.
 • Czas pracy i jego ewidencja.
 • Ochrona stosunku pracy oraz rozwiązywanie stosunku pracy.
 • Akta osobowe i dokumentacja pracownicza - warsztaty praktyczne.
 • Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze.
 • Zasady rekrutacji i selekcji pracowników.
 • Sporządzanie listy płac - warsztaty praktyczne.
 • Obsługa programu Płatnik.
 • Obsługa programu Symfonia.
 • Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i świadczenia socjalne.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Seminarium dyplomowe.
 • Świadczenia emerytalno-rentowe.
 • Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników.
 • Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy.
 • Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Obowiązki pracodawcy jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych należności
Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3500 zł
 • Promocja do 13 11 18 3200 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 13 11 18:

  Zapisując się na Studia Podyplomowe 
  Kadry i Prawo Pracy drugi kierunek 20% taniej.

  lub Rachunkowość dla Początkujących za 2000 zł
  lub Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2500 zł

 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia

(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

Cel Studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

Program studiów obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach, czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie.

W trakcie Studiów słuchacze nabędą również umiejętność obsługi programów kadrowych i kadrowo-płacowych takich jak Symfonia Kadry i Płace oraz Płatnik.
Kierunek Kadry i prawo pracy dla początkujących zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na aspekt praktyczny studiów. W trakcie ćwiczeń słuchacze bardzo skrupulatnie i dokładnie zajmą się obliczaniem wynagrodzeń, czasem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, podatkami oraz obsługą programu Symfonia i Płatnik.

Adresaci:

Słuchaczami studiów mogą zostać wszystkie osoby, które nie miały wcześniej styczności z tematyką kadr i płac oraz te, których doświadczenie w tym obszarze jest niewielkie, a także profesjonaliści, dla których ważny jest stały rozwój zawodowy.

Zajęcie na Studiach podyplomowych Kadry i prawo pracy dla początkujących prowadzą doświadczeni praktycy w tym m.in. księgowi, kadrowi, prawnicy z zakresu prawa pracy, pracownicy ZUS, a także specjaliści z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości i podatków, zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Absolwenci otrzymują kompleksowe przygotowanie do roli negocjatora i mediatora zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w sferze biznesu

Absolwent potrafi:

 • prowadzić kompleksową dokumentację kadrową i podatkową,
 • przestrzegać w praktyce zasady prawa pracy, z naciskiem na obszar zatrudnienia (w szczególności nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, wynagrodzenia, rozliczenia świadczeń pracowniczych),
 • działać na samodzielnym stanowisku w działach kadrowo-płacowych,

 

 • Podstawy prawa pracy - zasady nawiązywania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń.
 • Czas pracy i jego ewidencja.
 • Ochrona stosunku pracy oraz rozwiązywanie stosunku pracy.
 • Akta osobowe i dokumentacja pracownicza - warsztaty praktyczne.
 • Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze.
 • Zasady rekrutacji i selekcji pracowników.
 • Sporządzanie listy płac - warsztaty praktyczne.
 • Obsługa programu Płatnik.
 • Obsługa programu Symfonia.
 • Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i świadczenia socjalne.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Seminarium dyplomowe.
 • Świadczenia emerytalno-rentowe.
 • Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników.
 • Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy.
 • Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Obowiązki pracodawcy jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych należności
Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 3500 zł
 • Promocja do 13 11 18 3200 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 13 11 18:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe Kadry i Prawo Pracy drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia

(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania
Poniedziałek-Piątek: 9:00-19:00

Tel.: 727 440 040

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia.poznan@wsnoz.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK