Studia podyplomowe 

Integracja sensoryczna
Studia mają charakter kwalifikacyjny
Rozpocznij Studia Podyplomowe Integracja sensoryczna już dziś

 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
727 440 040 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3900
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3400 do 23 07 2019
Czas trwania 2 semestry 
Zakończenie rekrutacji 06 08 2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja 14.09.2019
 
Aplikuj teraz
727 440 040 lub online

a dokumenty donieś później
Oferta Specjalna
dla Absolwentów oraz Słuchaczy WSNOZ bez przygotowania pedagogicznego
Podyplomowe studia Przygotowanie pedagoiczne-kwalifikacje nauczycielskie + 
Integracja sensoryczna = 5300
 zł
Zyskujesz 800 zł
Bonus Specjalny
ważny do 23 07 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   
Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów  podyplomowych Integracja sensoryczna:
Termin: 14.09.2019
Czesne:
3700 zł
Rekrutacja do: 10.09.2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Integracja sensoryczna. Bydgoszcz Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku integracja sensoryczna Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Dołącz jeszcze do grupy!

Terminy zjazdów:

11.05.2019- 12.05.2019

25.05.2019- 26.05.2019

15.06.2019- 16.06.2019

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest poznanie wiedzy i umiejętności w zakresie Integracji Sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. 

Adresaci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez pedagogów, dydaktyków, terapeutów integracji sensorycznej.

Przedmioty:

 • Neurologia dziecięca
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Budowa i funkcjonowanie zmysłów aspekt medyczny – równowaga, wzrok, słuch, dotyk, smak
 • Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Terapie neurorozwojowe i wspomagające
 • Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego
 • Rozwój ruchowy dziecka od 0 do 3 roku życia, w tym MFRD, SCHOPLE
 • Logopedyczne aspekty terapii integracji sensorycznej
 • Sala doświadczania świata
 • Warsztat pracy terapeuty SI
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dla osób z zaburzeniami rozwoju
 • Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami (różne niepełnosprawności)
 • Programowanie terapii w zaburzeniach integracji sensorycznej
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Wpływ zaburzeń SI na życie emocjonalne i społeczne dziecka oraz na jego umiejętności szkolne
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne
 • Arkusz obserwacji integracji sensorycznej

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • Wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Rektoracie

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz


BANK ZACHODNI WBK 80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/IntegracjaSensoryczna/Poznań)

 Całkowity koszt: 
  3900  

Promocja do 23 07 2019
 3400 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
727 440 040 lub online
a dokumenty donieś później
Copyright © 2018 Designed By SKK