Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie

Studia mają charakter kwalifikacyjny

 

Rozpocznij Studia Podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie

już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3800
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3200 zł do 20 09 2019
Czas trwania 3 semestry (realizowane w 1 rok kalendarzowy) 
Zakończenie rekrutacji 04 10 2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Pierwszy planowany zjazd 15.06.2019
 
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 20 09 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek Studiów Podyplomowych 20 % taniej   
Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następny planowany termin rozpoczęcia Studiów Podyplomowych

Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie:

DATA I ZJAZDU 21.09.2019
Czesne: 3500 
Rekrutacja do 10.09.2019

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie

Studia podyplomowe w Centrum Warszawy

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co ok 3 tygodnie

Cel studiów:

Wyposażenie absolwentów, przyszłych nauczycieli,  w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych w nauczaniu przedmiotowym na drugim,  trzecim i czwartym etapie edukacyjnym.

Adresaci:

Absolwenci nienauczycielskich kierunków studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).

Absolwent:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.


Kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć specjalizacyjnych w szkołach i/lub do pracy w innych instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty.
Absolwenci studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do nauczania na wszystkich poziomach w szkołach i instytucjach należących do systemu oświaty.

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu pedagogiki.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Przedmioty:

• EMISJA GŁOSU

• ETYKA ZAWODU NAUCZYCIELA

• KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W EDUKACJI

• SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE - OBSZARY I FORMY POMOCY DLA UCZNIA I JEGO RODZINY

• DYKCJA I EMISJA GŁOSU W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

• KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

• PEDAGOGIKA OGÓLNA

• PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI

• TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

• ŚRODKI DYDAKTYCZNE W NAUCZANIU NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH

• PRACA NAUCZYCIELA NA DANYM ETAPIE KSZTAŁCENIA

• PODSTAWY DYDAKTYKI

• PRACA NAUCZYCIELA NA DANYM ETAPIE KSZTAŁCENIA

• ZAGROŻENIA NA DANYM ETAPIE KSZTAŁCENIA

• METODYKA PRZEDMIOTU

• PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

• WSPÓŁCZESNE SYSTEMY EDUKACYJNE

• TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W PRACY NAUCZYCIELA

• METODYKA PRZEDMIOTU

• ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE I POZA ICH TERENEM

• PODSTAWY DIAGNOZOWANIA I POZNAWANIA UCZNIA

• EWALUACJA W PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH - OCENIANIE I DIAGNOZOWANIE

 

Wymagane dokumenty:

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • Wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie,
  • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
  • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
  • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP
  • Studia kończą się egzaminem pisemnym
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Podane czesne jest całkowitą opłatą za studia. Nie ma opłaty wpisowej!

Aby skorzystać z ceny promocyjnej zarezerwuj miejsce już teraz telefonicznie lub online. Zagwarantujemy wówczas zniżkę nawet jeśli umowę podpiszesz po okresie promocji.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9 oraz ul. Kasprzaka 24a w Warszawie

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Pedagogikaspecjalna/Warszawa)

 Całkowity koszt: 
  3800  

Promocja do  20 09 2019
 3200 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub online
a dokumenty donieś później
Copyright © 2018 Designed By SKK