studia podyplomowe Medyczne o specjalizacji

SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK
Studia polecane przez specjalistów medycyny 

Rozpocznij Studia Podyplomowe Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla pielęgniarek już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 4300 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3900 zł do 21 05 2019 Czas trwania 4 semestry
Zakończenie rekrutacji 15 03 2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Pierwszy planowany zjazd 11.05.2019 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub online
a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 21 05 2019

Zapisując się na Studia Podyplomowe Dla Pielęgniarek - Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznegodrugi kierunek 20% taniej

lub Podyplomowe studia pedagogiczne za 2600 zł 
lub kurs integracji sensorycznej za 300 zł
lub Kurs Kwalifikacyjny dla Nauczycieli do Prowadzenia Zajęć w Szkołach z Pierwszej Pomocy 490 zł
lub Kurs Terapii Behawioralnej za 550 zł

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych)

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następny planowany termin rozpoczęcia Studiów na Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla pielęgniarek:
Termin: 14.09.2019 r.
C
zesne: 4300,- 
Koniec rekrutacji: 08.09.2019 r.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla pielęgniarek, ul.Karmelicka 9, Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla pielęgniarek, ul.Karmelicka 9, Warszawa

Czas trwania studiów: 4 semestry

Cel studiów:

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Łączna liczba godzin zajeć wynosi 1.190 godzin dydaktycznych. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin. Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 860 godzin, w tym w części teoretycznej 330 godzin, w części praktycznej 560 godzin.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Pielęgniarstwa.

Absolwenci:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci będą potrafili komunikować się z pacjentem, jego rodziną, zespołem terapeutycznym, inną grupą. Dostosować zakres, charakter i formę przekazywanych informacji do stanu pacjenta. Kształtować umiejętność pacjenta do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Wykonać badanie fizykalne pacjenta. Kierować na badania diagnostyczne lub pobierać materiały do badań diagnostycznych. Zapobiec sytuacjom zagrażającym życiu. Podjąć działania ratownicze w sytuacjach zagrażających życiu. Przewidzieć i rozpoznać sytuację trudną.Decydować i podejmować działania w sytuacji trudnej. Kształtować umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uszanować godność osobistą pacjenta w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jego lub otoczenia. Zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi, jego otoczeniu i sobie. Udzielić pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej. Zdecydować o zakresie i charakterze opieki. Dobrać model opieki pielęgniarskiej do stanu pacjenta. Stworzyć ofertę usług pielęgniarskich w oparciu o wybrany model pielęgnowania. Ocenić trafność celów i planów działań pielęgniarskich. Rozpoznać zapotrzebowanie na opiekę nieprofesjonalną. Dostosować wymiar i zakres zapotrzebowania na wsparcie. Określić zakres samodzielności pacjenta dotyczącej samoobsługi. Doradzać w procesie uczenia samoobsługi i czynności życia codziennego. Uczyć samoobsługi i czynności życia codziennego. Kształtować świadomy udział pacjenta w procesie leczenia. Uczyć samoobserwacji objawów choroby. Rozpoznać stan psychiczny pacjenta w sytuacjach nietypowych. Interpretować ukryty sens objawów psychopatologicznych na potrzeby opieki pielęgniarskiej. Diagnozować wczesne przejawy zaburzeń rozwoju.

Promować zdrowie psychiczne. Ocenić warunki zabawy i nauki w aspekcie zasad higieny psychicznej. Analizować deficyty, potrzeby i możliwości pacjenta na potrzeby rehabilitacji. Prowadzić psychoedukację chorych z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin. Prowadzić rehabilitację podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi. Integrować społeczność terapeutyczną. Współpracować w zespole terapeutycznym. Rejestrować, oceniać, uogólniać i upowszechniać wyniki swojej pracy. Dobrać osoby, metody i środki do realizacji działań pielęgniarskich. Konstruować programy doskonalenia (formułować cele kształcenia, dobierać metody, formy i treści kształcenia do celów, ocenić stopień osiągnięcia celów, analizować wyniki procesu kształcenia). Planować i realizować plan własnego rozwoju zawodowego. Ocenić jakość i skuteczność działań zespołu pielęgniarskiego. Formułować, wdrażać i modyfikować standardy opieki nad pacjentem.

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszeniowa (do pobrania w biurze rekrutacji)
  • oryginał i ksero prawa do wykonywania zawodu
  • zaświadczenie o minimum 2 letnim stażu pracy (w ciągu ostatnich 5 lat)
  • potwierdzenie wpłaty 700 zł (w poczet I raty studiów)
  • zdjęcie legitymacyjne

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Podane czesne jest całkowitą opłatą za studia. Nie ma opłaty wpisowej!

Aby skorzystać z ceny promocyjnej zarezerwuj miejsce już teraz telefonicznie lub online. Zagwarantujemy wówczas zniżkę nawet jeśli umowę podpiszesz po okresie promocji.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9 oraz ul. Kasprzaka 24a
Centrum Warszawa

SANTANDER  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)

Copyright © 2018 Designed By SKK