| REKRUTACJA JESZCZE TRWA

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych: 3800 zł
Promocja do 01 03 2024 - 3200 zł
Czas trwania: 2 semestry 
Zakończenie rekrutacji: 01 03 2024
Pierwszy zjazd :  02.06.2018* (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się:  Warszawa, zmiana adresu z ul. Karmelicka 9 na ul. Miła 2, 00-180 Warszawa


BONUS SPECJALNY ważny do 01 03 2024
Zapisując się na Studia Podyplomowe Pedagogika sądowa z mediacją drugi kierunek lub kurs 20% taniej.  

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych) 

| ROZPOCZĘCIE JESIENNEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (2018/2019)

Termin: 29.09.2018
C
zesne: 3600,-
Koniec rekrutacji: 14.09.2018

| BIURO REKRUTACJI CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"

ul. zmiana adresu z Karmelicka 9 na Miła 2, 00-180 Warszawa
Godziny otwarcia: 
 • Poniedziałek-Piątek: 08:00-19:00, 
 • Sobota: 10:00-13:00; 15:00-18:00    
lub telefonicznie: 533 995 800
zapytania można kierować na adres e-mail: podyplomowe.warszawa@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

ZAREZERWUJ SOBIE MIEJSCE A DOKUMENTY DONIEŚ PÓŹNIEJ

| CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz cywilnych) i pozasądowych, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologi i prawa, jest uzupełnieniem treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik po zawodzie i postępowaniu mediatora.

| ADRESACI

Studia adresowane są do prawników, pracowników socjalnych, kuratorów, psychologów i pedagogów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikację zawodowe z zakresu umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów dzięki wykorzystaniu warsztatu negocjatora i mediatora. Studia są także dla osób, które myślą o zawodzie mediatora czy negocjatora.

| WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów zakresu pedagogiki sądowej i mediacji.

| ABSOLWENT

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

| WYMAGANE DOKUMENTY

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (suplement do dyplomu, akt nadania stopnia awansu nauczycielskiego, dyplom ukończenia kursu lub studiów podyplomowych - kwalifikacje pedagogiczne)
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji

| DODATKOWE INFORMACJE

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.

| Wpłaty prosimy dokonywać na konto:  

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)

ZAREZERWUJ SOBIE MIEJSCE A DOKUMENTY DONIEŚ PÓŹNIEJ

Copyright © 2018 Designed By SKK