Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

Nauczanie języka polskiego - Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Studia mają charakter kwalifikacyjny

Rozpocznij Studia Podyplomowe Nauczanie języka polskiego - Przsygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3500
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3200 zł do 15 10 2019
Czas trwania 2 semestry 
Zakończenie rekrutacji 29 10 2019
(Dołącz jeszcze do tej grupy)
Pierwszy planowany zjazd 15 06 2019
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 15 10 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek Studiów Podyplomowych 10 % taniej   
Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następny planowany terminy rozpoczęcia Studiów Podyplomowych Nauczanie języka polskiego - Przygotowanie do naczania kolejnego przedmiotu:
DATA I ZJAZDU 21.09.2019
Czesne: 3500 
Rekrutacja do 16.09.2019

Studia podyplomow Nauczanie języka polskiego - Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu, Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Nauczanie języka polskiego - Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Studia podyplomowe w Centrum Warszawy

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 3-4 tygodnie

Dołącz jeszcze do tej grupy

Terminarz zajęć:

13.10.2018

17.11.2018 – 18.11.2018

08.12.2018 – 09.12.2018

19.01.2019 – 20.01.2019

16.02.2019 – 17.02.2019

23.03.2019 – 24.03.2019

27.04.2019 – 28.04.2019

18.05.2019 – 19.05.2019

15.06.2019 – 16.06.2019

07.09.2019 – 08.09.2019

19.10.2019 – 20.10.2019

Cel studiów:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli z wyższym wykształceniem humanistycznym (FILOLOGIA POLSKA- którzy w trakcie studiów nie uzyskali uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego), którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne do nauczania jednego z przedmiotów w szkole.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Studia są kwalifikacyjne zgodne z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończeniu studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Adresaci:

Absolwent uzyskuje dodatkowe kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Przedmioty:

 • Tradycja literacka w szkole
  Kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką

 •  Literatura staropolska i oświeceniowa (z analizą tekstów literackich)

 •  Literatura XIX wieku wraz z analizą tekstów literackich

 •  Motywy i tematy literatury współczesnej (od dwudziestolecia do najnowszej)

 •  Literatura powszechna

 •  Metodyka nauczania języka polskiego

 •  Komunikacja językowa

 •  Gramatyka opisowa języka polskiego z dydaktyką

 •  Literatura dla dzieci i młodzieży

 •  Poetyka i analiza dzieła literackiego

 •  Sztuka czytania i redagowania

 •  Tekst literacki w szkole – analiza i interpretacja

 •  Planowanie i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego

 •  Projekt jako metoda uczenia się

 •  Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (suplement do dyplomu, akt nadania stopnia awansu nauczycielskiego, dyplom ukończenia kursu lub studiów podyplomowych - kwalifikacje pedagogiczne)
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) 

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Podane czesne jest całkowitą opłatą za studia. Nie ma opłaty wpisowej!

Aby skorzystać z ceny promocyjnej zarezerwuj miejsce już teraz telefonicznie lub online. Zagwarantujemy wówczas zniżkę nawet jeśli umowę podpiszesz po okresie promocji.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9 oraz ul.Kasprzaka 24a w Warszawie

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Pedagogikaspecjalna/Warszawa)

 Całkowity koszt: 
3500

Promocja do 15 10 2019

3200zł

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub online
a dokumenty donieś później
Copyright © 2018 Designed By SKK