studia podyplomowe Kosmetologii o specjalizacji

MASAŻ Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII

Studia polecane przez specjalistów

Rozpocznij Studia Podyplomowe Masaż z Elementami Fizjoterapii już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3800 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3200 zł do 22 01 19
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 22 01 19  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Kolejny zjazd 09.02.2019
 
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub online
a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 22 01 19

Zapisując się na Studia Podyplomowe Masaż z Elementami Fizjoterapii drugi kierunek lub kurs 20% taniej.  

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów z Masaż z Elementami Fizjoterapii:
Termin: 18.05.2019 r.
C
zesne: 4200,- 
Koniec rekrutacji: 14.02.2019 r.

Zajęcia

Na kierunku Masaż z Elementami Fizjoterapii, ul.Karmelicka 9, Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia

Na kierunku Masaż z Elementami Fizjoterapii, ul.Karmelicka 9, Warszawa

Czas trwania studiów: 3 semestry - Studia realizowane w 1 rok kalendarzowy

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Do priorytetów kształcenia należy: fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów biologii medycznej, farmacji, kosmetologii, chemii, a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych i zawodowych na poziomie studiów podyplomowych.

Adresaci:

Studia dedykowane są dla absolwentów studiów I bądź II go stopnia - kosmetologów, fizjoterapeutów, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz absolwentów posiadających podstawową wiedzę medyczną oraz podstawową wiedzę z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej, a którzy chcą podwyższać kwalifikacje, zdobyć nowe umiejętności i poszerzać wiedzę, a także powiększyć swoje umiejętności praktyczne z zakresu kosmetyki i kosmetologii.

Zagadnienia programowe:

 1. Anatomia z elementami histologii
 2. Fizjologia z elementami patofizjologii
 3. Mikrobiologia i wirusologia
 4. Higiena zawodowa
 5. Podstawy dermatologii
 6. Podstawy farmakologii i toksykologii
 7. Kosmetologia
 8. Psychologia
 9. Pedagogika
 10. Kosmetologia
 11. Chemia kosmetyczna
 12. Podstawy fizjoterapii
 13. Kosmetologia upiększająca i lecznicza
 14.  Dietetyka
 15. Stylizacja i wizaż
 16. GLP w przemyśle kosmetycznym
 17. Zarządzanie i marketing w przemyśle kosmetycznym
 18. Praktyka zawodowa
 19. Seminarium dyplomowe

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9
Centrum Warszawa

BANK ZACHODNI WBK  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)

Copyright © 2018 Designed By SKK