studia podyplomowe z Pedagogiki o specjalizacji
Wychowanie do Życia w rodzinie dla nauczycieli
Rozpocznij studia podyplomowe Wychowanie do Życia w Rodzinie dla Nauczycieli już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 691 100 001 dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3200 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2 800 zł do 16 11 18 
Czas trwania 3 semestry (realizowane w 1 rok kalendarzowy)
Zakończenie rekrutacji 30 11 2018
Pierwszy zjazd i inauguracja 17.11.2018 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 4 (centrum miasta)


Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18

Zapisując się na Studia Podyplomowe Wychowanie do Życia w Rodzinie dla Nauczycieli drugi kierunek 20% taniej 
lub Kurs pedagogiczny za 520 zł

lub Kurs Pierwszej Pomocy za 100 zł
lub Studia Podyplomowe z Wyceny Nieruchomości za 2900 zł
lub Praktyki z Wyceny Nieruchomości za 1900 zł
(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych)

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.03.2019 r
C
zesne: 3 400 zł
Koniec rekrutacji: 1.03.2019 r

Cel Studiów:

Celem studiów jest jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu '”wychowanie do życia w rodzinie”.

Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia ww. zajęć dyscyplin m.in.: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii i seksuologii.

Oprócz przygotowania merytorycznego studia pozwalają na poszerzenie umiejętności metodycznych. 

Adresaci:

 • Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o prowadzenie zajęć z przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”' w szkole podstawowej o ponadpodstawowej bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie. 

  Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

  Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

 • Podstawa prawna:

  w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz

  w Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późniejszymi zmianami),
  w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (z późniejszymi zmianami),

  Liczba godzin dydaktycznych: 240 godzin

  Liczba godzin praktyk: 60 h praktyk (miejsce odbywania praktyk: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia)

 • Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów.

Absolwenci:

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 
Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela, wychowawcy.
W ramach realizacji programu studiów możliwe jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy odnoszącej się do małżeństwa i rodziny z obszaru dyscyplin pedagogicznych, psychologicznych, filozoficznych, socjologicznych, biomedycznych, teologicznych, i prawnych. 
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 1 września 2011 r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
 
Wybrane zagadnienia programowe:

 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Socjologia małżeństwa i rodziny
 • Pedagogika rodziny
 • Podstawy wychowania do życia w rodzinie
 • Polityka rodzinna w Polsce i krajach UE
 • Komunikacja w rodzinie
 • Podstawy prawa małżeńskiego i rodzinnego
 • Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”


Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • wniosek o przyjęcia na studia
 • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3200 zł
 • Promocja do 16 11 18 2800 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:
 • Zapisując się na Studia Podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie drugi kierunek 20% taniej.
  lub Kurs pedagogiczny za 520 zł 
  lub Kurs Pierwszej Pomocy za 100 zł
  lub Studia Podyplomowe z Wyceny Nieruchomości za 2900 z
  lub Praktyki z Wyceny Nieruchomości za 1900 zł

  (Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych) 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/WDŻ/Bydgoszcz)

Cel Studiów:

Celem studiów jest jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu '”wychowanie do życia w rodzinie”.

Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia ww. zajęć dyscyplin m.in.: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii i seksuologii.

Oprócz przygotowania merytorycznego studia pozwalają na poszerzenie umiejętności metodycznych. 

Adresaci:

 • Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o prowadzenie zajęć z przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”' w szkole podstawowej o ponadpodstawowej bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie. 

  Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

  Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

 • Podstawa prawna:

  w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz

  w Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późniejszymi zmianami),
  w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (z późniejszymi zmianami),

  Liczba godzin dydaktycznych: 240 godzin

  Liczba godzin praktyk: 60 h praktyk (miejsce odbywania praktyk: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia)

 • Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów.

Absolwenci:

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 
Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela, wychowawcy.
W ramach realizacji programu studiów możliwe jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy odnoszącej się do małżeństwa i rodziny z obszaru dyscyplin pedagogicznych, psychologicznych, filozoficznych, socjologicznych, biomedycznych, teologicznych, i prawnych. 
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 1 września 2011 r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
 
Wybrane zagadnienia programowe:

 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Socjologia małżeństwa i rodziny
 • Pedagogika rodziny
 • Podstawy wychowania do życia w rodzinie
 • Polityka rodzinna w Polsce i krajach UE
 • Komunikacja w rodzinie
 • Podstawy prawa małżeńskiego i rodzinnego
 • Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”


Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • wniosek o przyjęcia na studia
 • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 3200 zł
 • Promocja do 16 11 18 2800 zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:
 • Zapisując się na Studia Podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie drugi kierunek 20% taniej.
  lub Kurs pedagogiczny za 520 zł 
  lub Kurs Pierwszej Pomocy za 100 zł
  lub Studia Podyplomowe z Wyceny Nieruchomości za 2900 z
  lub Praktyki z Wyceny Nieruchomości za 1900 zł

  (Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych) 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/WDŻ/Bydgoszcz)

Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jagiellońska 4 (I piętro)
Centrum Bydgoszczy

pn-pt: 8:00-18:00

sobota: 9:00-14:00

Tel.: 691 100 001 

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia.bydgoszcz@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK