Studia podyplomowe Medyczne o specjalizacji

Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychitarycznego dla Pielęgniarek

Rozpocznij Studia Podyplomowe Specjalizacja w Dziedznie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla Pielęgniarek już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3900 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3500 zł do 28 05 2019
Czas trwania 4 semestry
Zakończenie rekrutacji 11 06 2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja 15.06.2019
 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub online

a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 28 05 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej  
Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów Podypomowych Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego  dla Pielęgniarek:
Termin: 11.05.2019
Czesne:
3900
Rekrutacja do: 5.05.2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla Pielęgniarek. Bydgoszcz Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla Pielęgniarek. Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 4 semestry 

Cel studiów:

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Łączna liczba godzin zajeć wynosi 1.190 godzin dydaktycznych. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin. Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 860 godzin, w tym w części teoretycznej 330 godzin, w części praktycznej 560 godzin.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Pielęgniarstwa.

Absolwenci:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci będą potrafili komunikować się z pacjentem, jego rodziną, zespołem terapeutycznym, inną grupą. Dostosować zakres, charakter i formę przekazywanych informacji do stanu pacjenta. Kształtować umiejętność pacjenta do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Wykonać badanie fizykalne pacjenta. Kierować na badania diagnostyczne lub pobierać materiały do badań diagnostycznych. Zapobiec sytuacjom zagrażającym życiu. Podjąć działania ratownicze w sytuacjach zagrażających życiu. Przewidzieć i rozpoznać sytuację trudną.Decydować i podejmować działania w sytuacji trudnej. Kształtować umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uszanować godność osobistą pacjenta w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jego lub otoczenia. Zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi, jego otoczeniu i sobie. Udzielić pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej. Zdecydować o zakresie i charakterze opieki. Dobrać model opieki pielęgniarskiej do stanu pacjenta. Stworzyć ofertę usług pielęgniarskich w oparciu o wybrany model pielęgnowania. Ocenić trafność celów i planów działań pielęgniarskich. Rozpoznać zapotrzebowanie na opiekę nieprofesjonalną. Dostosować wymiar i zakres zapotrzebowania na wsparcie. Określić zakres samodzielności pacjenta dotyczącej samoobsługi. Doradzać w procesie uczenia samoobsługi i czynności życia codziennego. Uczyć samoobsługi i czynności życia codziennego. Kształtować świadomy udział pacjenta w procesie leczenia. Uczyć samoobserwacji objawów choroby. Rozpoznać stan psychiczny pacjenta w sytuacjach nietypowych. Interpretować ukryty sens objawów psychopatologicznych na potrzeby opieki pielęgniarskiej. Diagnozować wczesne przejawy zaburzeń rozwoju.
Promować zdrowie psychiczne. Ocenić warunki zabawy i nauki w aspekcie zasad higieny psychicznej. Analizować deficyty, potrzeby i możliwości pacjenta na potrzeby rehabilitacji. Prowadzić psychoedukację chorych z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin. Prowadzić rehabilitację podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi. Integrować społeczność terapeutyczną. Współpracować w zespole terapeutycznym. Rejestrować, oceniać, uogólniać i upowszechniać wyniki swojej pracy. Dobrać osoby, metody i środki do realizacji działań pielęgniarskich. Konstruować programy doskonalenia (formułować cele kształcenia, dobierać metody, formy i treści kształcenia do celów, ocenić stopień osiągnięcia celów, analizować wyniki procesu kształcenia). Planować i realizować plan własnego rozwoju zawodowego. Ocenić jakość i skuteczność działań zespołu pielęgniarskiego. Formułować, wdrażać i modyfikować standardy opieki nad pacjentem. 

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszeniowa (do pobrania w biurze rekrutacji)
  • oryginał i ksero prawa do wykonywania zawodu
  • zaświadczenie o minimum 2 letnim stażu pracy (w ciągu ostatnich 5 lat)
  • potwierdzenie wpłaty 700 zł (w poczet I raty studiów)
  • zdjęcie legitymacyjne

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
  • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz


BANK ZACHODNI WBK 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, studia podyplomowe i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Kosmetologia/Bydgoszcz)

Copyright © 2018 Designed By SKK