studia podyplomowe z Nieruchomości o specjalizacji
Praktyki Zawodowe Wycena Nieruchomości
Rozpocznij studia podyplomowe Praktyki Zawodowe Wycena Nieruchomości już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 691 100 001 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 2500 zł
Promocja do 18 01 19 1990zł  + 109,50 zł opłata za dzienniczek.
Czas trwania 6 miesięcy
Zakończenie rekrutacji 18 01 19
Zjazd i inauguracja 19.01.2019 godz 11:00 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 4 Centrum Bydgoszczy


Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 18 01 19

Zapisując się na Studia Podyplomowe Praktyki Zawodowe Wycena Nieruchomości drugi kierunek 20% taniej
lub Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie Oświatą za 1800 zł
lub Kurs Kadry i Prawo Pracy za 550 zł
lub Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami za 2300zł


Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 15.03.2019
C
zesne: 2 500 zł
Koniec rekrutacji: 10.03.2019

Kandydat:

Kandydaci którzy będą się ubiegali o nadanie uprawnień w zakresie szacowania nieruchomościami w trakcie odbywania praktyki zawodowej posiądą wiedzę praktyczną z zakresu różnych metod i technik wyceny nieruchomości. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego kończąc 6 miesięczną praktykę zawodową uprawniony jest do złożenia dokumentów na postępowanie kwalifikacyjne przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną zmierzające do uzyskania uprawnień państwowych w zakresie "wyceny nieruchomości". 


W ramach praktyki zawodowej zgodnie z art. 177 ust. 1 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm)


Adesaci:

Studia adresowane do osób zainteresowanych zawodem rzeczoznawcy majątkowego oraz wszystkich, którzy zajmują się nieruchomościami, administrowaniem budynków i obiektów użyteczności publicznej, a także właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych i wspólnot budowlanych.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zagadnienia programowe:

 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego,
 • Gospodarka przestrzenna, nieruchomościami, mieszkaniowa i prawo spółdzielcze,
 • Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Zamówienia publiczne,
 • Podstawy ekonomii, Elementy finansów, rachunkowości i bankowości,
 • Rynek nieruchomościami, Doradztwo na rynku nieruchomości,
 • Wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna, Podstawy wiedzy technicznej tj. : budownictwa i kosztorysowania,
 • Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej,
 • Podstawy matematyki finansowej, statystyki i ekonometrii,
 • Metody masowej wyceny, Pojęcie, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce,
 • Wycena nieruchomości w wybranych krajach, Wycena przedmiotów gospodarczych,
 • Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • Seminaria dyplomowe.


Korzyści :

Po ukończeniu studiów podyplomowych zapewniamy naszym słuchaczom, oraz osobom z innych uczelni,

PRAKTYKI ZAWODOWE dla:
 • Pośredników Nieruchomości
 • Zarządców Nieruchomości
 • Rzeczoznawców Majątkowych

Forma zaliczenia:

1. Test
2. Praca dyplomowa
Program studiów jest zgodny z minimalnymi wymogami programowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastrukturyz dnia 7 czerwca 2010r.
                 Tylko u nas możliwe jest łączenie kierunków

 • Pośrednictwo - 2.500 zł
 • Zarządzanie - 2.700 zł
 • Wycena - 3.100 zł
 • Pośrednictwo + Wycena = 5.150 zł
 • Pośrednictwo+Zarządzanie= 3.550 zł
 • Zarządzanie + Wycena = 5.150zł
 • Pośrednictwo+Zarządzanie+Wycena = 6.650 zł


Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 2500 zł
 • Promocja do 18 01 19 1990zł  + 109,50 zł opłata za dzienniczek. zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 18 01 19:
 • Zapisując się na Studia Podyplomowe Praktyki Zawodowe Wycena Nieruchomości drugi kierunek 20% taniej
 • lub Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie Oświatą za 1800zł
  lub Kurs Kadry i Prawo Pracy za 550 zł
  lub Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami za 2300zł
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  95 1090 1072 0000 0001 3443 2359
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/praktyki z wyceny nieruchomości/Bydgoszcz)

Kandydat:

Kandydaci którzy będą się ubiegali o nadanie uprawnień w zakresie szacowania nieruchomościami w trakcie odbywania praktyki zawodowej posiądą wiedzę praktyczną z zakresu różnych metod i technik wyceny nieruchomości. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego kończąc 6 miesięczną praktykę zawodową uprawniony jest do złożenia dokumentów na postępowanie kwalifikacyjne przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną zmierzające do uzyskania uprawnień państwowych w zakresie "wyceny nieruchomości". 


W ramach praktyki zawodowej zgodnie z art. 177 ust. 1 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm)


Adesaci:

Studia adresowane do osób zainteresowanych zawodem rzeczoznawcy majątkowego oraz wszystkich, którzy zajmują się nieruchomościami, administrowaniem budynków i obiektów użyteczności publicznej, a także właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych i wspólnot budowlanych.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zagadnienia programowe:

 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego,
 • Gospodarka przestrzenna, nieruchomościami, mieszkaniowa i prawo spółdzielcze,
 • Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Zamówienia publiczne,
 • Podstawy ekonomii, Elementy finansów, rachunkowości i bankowości,
 • Rynek nieruchomościami, Doradztwo na rynku nieruchomości,
 • Wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna, Podstawy wiedzy technicznej tj. : budownictwa i kosztorysowania,
 • Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej,
 • Podstawy matematyki finansowej, statystyki i ekonometrii,
 • Metody masowej wyceny, Pojęcie, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce,
 • Wycena nieruchomości w wybranych krajach, Wycena przedmiotów gospodarczych,
 • Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • Seminaria dyplomowe.


Korzyści :

Po ukończeniu studiów podyplomowych zapewniamy naszym słuchaczom, oraz osobom z innych uczelni,

PRAKTYKI ZAWODOWE dla:
 • Pośredników Nieruchomości
 • Zarządców Nieruchomości
 • Rzeczoznawców Majątkowych

Forma zaliczenia:

1. Test
2. Praca dyplomowa
Program studiów jest zgodny z minimalnymi wymogami programowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastrukturyz dnia 7 czerwca 2010r.
                 Tylko u nas możliwe jest łączenie kierunków

 • Pośrednictwo - 2.500 zł
 • Zarządzanie - 2.700 zł
 • Wycena - 3.100 zł
 • Pośrednictwo + Wycena = 5.150 zł
 • Pośrednictwo+Zarządzanie= 3.550 zł
 • Zarządzanie + Wycena = 5.150zł
 • Pośrednictwo+Zarządzanie+Wycena = 6.650 zł


Wymagane dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) lub możliwość wpłaty gotówką w Biurze Rekrutacji
Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Opłaty:

 • Całkowity koszt Studiów 2500 zł
 • Promocja do 18 01 19 1990zł  + 109,50 zł opłata za dzienniczek. zł

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 18 01 19:
 • Zapisując się na Studia Podyplomowe Praktyki Zawodowe Wycena Nieruchomości drugi kierunek 20% taniej
 • lub Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie Oświatą za 1800zł
  lub Kurs Kadry i Prawo Pracy za 550 zł
  lub Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami za 2300zł
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  95 1090 1072 0000 0001 3443 2359
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/praktyki z wyceny nieruchomości/Bydgoszcz)

Image

Biuro Rekrutacji

ul. Jagiellońska 4 (I piętro)
Godziny otwarcia:
 
pon.-pt.: 9:00-18:00
sob.: 9:00-14:00

lub telefonicznie:  691 100 001   
zapytania można kierować na adres e-mail: studia.bydgoszcz@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK