Studia podyplomowe 

Pedagogika specjalna
Studia mają charakter kwalifikacyjny
 
Rozpocznij Studia Podyplomowe Pedagogika specjalna już dziś

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3200
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2800 do 20 09 2019
Czas trwania 2 semestry 
Zakończenie rekrutacji 04 10 2019  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Inauguracja 15.06.2019
Zjazd 21.09.2019 dołącz jeszcze do tej grupy 
 
Aplikuj teraz
 691 100 001 lub online

a dokumenty donieś później
Oferta Specjalna
dla Kandydatów
Podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne-kwalifikacje nauczycielskie + Pedagogika specjalna = 5000 zł
Zyskujesz 700 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 20 09 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Studia podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo-wychowacza za 2400 zł 

lub Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami za 2400 zł 

lub Studia Podyplomowe Edukacja i terapia osób ze spektru autyzmu za 2400 zł 

Skorzystaj z okazji

 Zadzwoń lub Zapisz się online

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Pedagogika specjalna. Bydgoszcz Jagiellońska 4.
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Pedagogika specjalna. Bydgoszcz Jagiellońska 4.

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Harmonogram zajęć:

25-26.05.2019

29-30.06.2019

06-07.07.2019

28-29.09.2019

26-27.10.2019

23.11.2019

Cel studiów:

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy  do pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego w takich placówkach jak:

 • przedszkolach ogólnodostępnych
 • przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
 • przedszkolach integracyjnych
 • przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi
 • przedszkolach specjalnych
 • innych formach wychowania przedszkolnego;
 • szkołach ogólnodostępnych;
 • szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi;
 • szkołach integracyjnych;
 • szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi;
 • szkołach specjalnych, w tym szkołach specjalnych przysposabiających do pracy;
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych;
 • ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla absolwentów kierunków pedagogika, psychologia, pedagogika specjalna, logopedia itp.

 

Przedmioty:

 • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Podstawy resocjalizacji
 • Podstawy pedagogiki leczniczej
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością słuchową
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową
 • Praca z uczniem z dysfunkcją ruchu
 • Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
 • Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Diagnoza funkcjonalna i projektowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Dydaktyka specjalna
 • Praca z rodziną ucznia z niepełnosprawnością
 • Praktyka

Wymagane dokumenty: 

 • Wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty) 

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Pedagogika specalna z oligo/Bydgoszcz)

 Całkowity koszt: 
  3100  

Promocja do 20 09 2019
 2800 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 691 100 001 lub online
a dokumenty donieś później
Copyright © 2018 Designed By SKK