studia podyplomowe z Pedagogiki o specjalizacji
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Rozpocznij studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie placówką oświatową już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 691 100 001 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 2400 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2 100 zł do 16 11 18
Czas trwania
2 semestry
Zakończenie rekrutacji
30 11 2018
I zjazd i inauguracja
17.11.2019 godz 11.00 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się
 w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 4 Centrum Bydgoszczy

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 16 11 18
Przy zapisie Drugi Kierunek 20 % taniej
lub Kurs Terapii Behawioralnej za 580 zł
lub Studia Podyplomowe Etyka dla Nauczycieli za 2700 zł
lub Kurs Pierwszej pomocy dla Nauczycieli 500 zł
Skorzystaj z okazji


Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.03.2019 r
Czesne: 2400 
Koniec rekrutacji: 1.03.2019 r

O kierunku:

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, uczelnia medyczna organizuje studia podyplomowe na kierunku Organizacja i zarządzanie placówką oświatową. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi. Słuchacze otrzymują wiedzę teoretyczną i  praktyczną, zdobywają umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora, kierownika placówek oświatowych w poszczególnych typach publicznych szkół i placówek. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, specjalistów, dyrektorów, dydaktyków z zakresu podstaw prawnych, organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi, prawa oświatowego, zarządzania zasobami ludzkimi czy finansów. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym, niestacjonarnym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych niepublicznej Uczelni Medycznej WSNoZ.

Cel Studiów:

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi. Słuchacze otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania instytucjami oświatowymi. Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień w zakresie zarządzania w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm. §1 pkt. 2)

Adresaci:

Kadra kierownicza instytucji edukacyjnych i oświatowych, administracji samorządowej a także kandydaci do zajmowania tych stanowisk w przyszłości. Osoby, które dążą do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania w oświacie. 

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków w zarządzaniu placówką oświatową.

Absolwent:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (min. I stopnia)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopia przygotowania pedagogicznego,
 • potwierdzenie dokonania I wpłaty w wysokości 700 zł

Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 2400 zł
 • Promocja do 16 11 18 2100 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:

  Przy zapisie Drugi Kierunek 20 % taniej
  lub Kurs Terapii Behawioralnej za 580 zł
  lub Studia Podyplomowe Etyka dla Nauczycieli za 2700 zł
  lub Kurs Pierwszej pomocy dla Nauczycieli 500 zł
  Skorzystaj z okazji

 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  95 1090 1072 0000 0001 3443 2359
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)

O kierunku:

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, uczelnia medyczna organizuje studia podyplomowe na kierunku Organizacja i zarządzanie placówką oświatową. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi. Słuchacze otrzymują wiedzę teoretyczną i  praktyczną, zdobywają umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora, kierownika placówek oświatowych w poszczególnych typach publicznych szkół i placówek. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, specjalistów, dyrektorów, dydaktyków z zakresu podstaw prawnych, organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi, prawa oświatowego, zarządzania zasobami ludzkimi czy finansów. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym, niestacjonarnym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych niepublicznej Uczelni Medycznej WSNoZ.

Cel Studiów:

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi. Słuchacze otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania instytucjami oświatowymi. Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień w zakresie zarządzania w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm. §1 pkt. 2)

Adresaci:

Kadra kierownicza instytucji edukacyjnych i oświatowych, administracji samorządowej a także kandydaci do zajmowania tych stanowisk w przyszłości. Osoby, które dążą do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania w oświacie. 

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków w zarządzaniu placówką oświatową.

Absolwent:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (min. I stopnia)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopia przygotowania pedagogicznego,
 • potwierdzenie dokonania I wpłaty w wysokości 700 zł

Dodatkowe informacje:
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 2400 zł
 • Promocja do 16 11 18 2100 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 16 11 18:

  Przy zapisie Drugi Kierunek 20 % taniej
  lub Kurs Terapii Behawioralnej za 580 zł
  lub Studia Podyplomowe Etyka dla Nauczycieli za 2700 zł
  lub Kurs Pierwszej pomocy dla Nauczycieli 500 zł
  Skorzystaj z okazji

 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  95 1090 1072 0000 0001 3443 2359
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)
Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jagiellońska 4 (I piętro)
Centrum Bydgoszczy
pn-pt: 8:00-18:00


sobota: 9:00-14:00

Tel.: 691 100 001 

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia.bydgoszcz@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK